Evropska komisija je danas izdvojila dodatnih 30 miliona evra za Srbiju i Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju namenjenih upravljanju granicama i iregularnim migracijama. Ova podrška se nadovezuje na pomoć EU od preko 50 miliona evra i pomoć država članica od 20 miliona evra koliko je za Srbiju od septembra 2015. izdvojeno za rešavanje izazova migracija.

Šef Delegacije EU u Republici Srbiji, ambasador Majkl Davenport, izjavio je: „Izdvajanjem ove dodatne pomoći EU potvrđuje posvećenost pružanju podrške Zapadnom Balkanu, a naročito Srbiji, za upravljanje migracijskim tokovima na odgovoran i human način.“

Novi paket pomoći će doprineti daljem unapređenju kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama u Srbiji i Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji. To će omogućiti pružanje dalje podrške graničnoj policiji pri vršenju graničnih kontrola u skladu sa evropskim standardima kao i podrške u borbi protiv krijumčarenja ljudi. Novi paket će takođe omogućiti pružanje kontinuirane podrške vlastima za zadovoljavanje osnovnih potreba migranata ili izbeglica poput smeštaja, zdravstvenih usluga i zaštite, sa posebnim akcentom na ranjive grupe. Osim toga, pomoć će biti usmerena i na migrante koji žele da se dobrovoljno vrate u zemlje porekla.