Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i  EU info mreža u Republici Srbiji, u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao imenovane kontakt tačke za EU program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“, pozivaju organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, institucije u oblasti obrazovanja i kulture da prijave svoje predstavnike za učešće na tri radionice koje organizujemo u okviru EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.

  • Niš, 30. januar od 10 do 14h – EU info kutak, Vožda Кarađorđa 5
  • Novi Sad, 31. januar od 11 do 13h – Кancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Bul. Despota Stefana 5
  • Beograd, 2. februar od 10 do 15h – EU info centar, Кralja Milana 7

Radionice se održavaju sa ciljem upoznavanjem sa ciljevima, prioritetima i strukturom novog programa Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti”, koji je nasledio program „Evropa za građane i građanke“, kao i sa ciljem razvijanja konkretnih projetnih ideja i konsultacija u vezi sa njima. Radionice će voditi Željka Markulin, kontakt tačka za ovaj program u Republici Hrvatskoj, koja će preneti i iskustvo Republike Hrvatske u učestvovanju u ovom programu od 2021. godine.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem, popunjavanjem formulara na linku, najkasnije do ponedeljka 29. januara 2024. godine ili do popune kapaciteta. Potrebno je da na linku izaberete grad za koji se prijavljujete. Napominjemo da nismo u mogućnosti da refundiramo putne troškove.

Opšti cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava.

Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva. Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te tako ima za cilj jačanje demokratije  u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanim u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.

Više o programu