Nagrada EU za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj deo je projekta  Podizanje kvaliteta vesti i nezavisnog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj II sa ciljem da skrene pažnju i promoviše izuzetna postignuća istraživačkih novinarki i novinara i poveća vidljivost kvalitetnog istraživačkog novinarstva u ovim zemljama.

Nagradni proces čini odabir najboljih istraživačkih priča iz prethodne kalendarske godine u svakoj od zemalja. Ove godine, po prvi put, Nagrada EU za istraživačko novinarstvo uvodi i regionalnu nagradu, koja se dodeljuje najboljim regionalnim pričama, prema jasno definisanim kriterijumima.

Prijave mogu poslati novinari/ke ili grupe novinara/ki čije priče su objavljene ili emitovane u bilo kom mediju u Srbiji tokom 2022. godine – štampa, radio, TV, onlajn – na srpskom ili jezicima manjina. Inovativni formati poput podkasta, YouTube/TikTok/Instagram istraživačkih serijala su takođe dobrodošli.

Za nagradu mogu biti nominovane priče koje su objavljene ili emitovane u periodu od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. godine, i mogu pokriti različite teme koje utiču na nacionalne i regionalne ekonomije, borbe i izazove zemalja u procesima EU integracije, društva i perspektive zemalja, npr. teme organizovanog kriminala, korupcije, porasta ekstremizma, različitih oblika stranog uticaja, kršenja ljudskih prava, uključujući i one u digitalnoj sferi, kao i druge teme koje prelaze granice utičući na regionalne ekonomije i perspektive zemalja.

Primere nagrađenih priča iz prethodnih godina možete pronaći ovde.

Istraživačke priče se mogu prijaviti samo za nacionalnu nagradu, samo za regionalnu, ili obe.

Pobednici/e nacionalnih nagrada u zemljama Zapadnog Balkana i Turske automatski postaju nominovani za regionalnu nagradu, ukoliko je priča prilikom prijavljivanja nominovana i za regionalnu nagradu.

U slučaju da kandidati/tkinje ne osvoje nacionalnu nagradu, i dalje mogu da se takmiče za regionalnu ukoliko ispunjavaju kriterijume.

Nagradni fond za regionalnu nagradu takođe iznosi 10.000 evra. Prva nagrada iznosi 5.000 evra, druga 3.000 evra i treća 2.000 evra.

Članovi žirija za nacionalne, kao i regionalne nagrade su istaknuti urednici, medijski eksperti i novinari, kao i izabrani predstavnici projektnog konzorcijuma, koji zadovoljavaju ove kriterijume.

Rok za dostavljanje predloga za obe nagrade je 20. jun 2023. u ponoć.

Za više detalja, kontaktirajte euawards@thomsonmedia.de