Evropska komisija je danas najavila prve projekte u okviru Instrumenta za izbeglice u Turskoj: 55 miliona evra će biti usmereno na obrazovanje sirijske dece u Turskoj, dok će 40 miliona evra biti usmereno na pružanje humanitarne pomoći posredstvom Svetskog programa za hranu koji tesno sarađuje sa Crvenim polumesecom Turske.

Tokom posete izbegličkim kampovima na jugoistoku Turske u pokrajinama Gaziantep i Karamanmaraš, komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han je izjavio: “Deci iz Sirije je neophodno obrazovanje kako bi mogla da se nadaju normalnom životu u budućnosti. Obrazovanje je apsolutni prioritet i obaveza svih nas. Nova sredstva u iznosu od 55 miliona evra će pomoći u prevazilaženju postojećih nedostataka, a zahvaljujući tom novcu, 110.000 sirijske dece će biti upisano u škole, pored 200.000 školske dece koje je EU već podržala. Ovo će upotpuniti zavidne napore koje turske vlasti ulažu u obrazovanje izbeglica.”

Hristos Stilijanides, komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama, dodaje: “Mi od samog početka krize pružamo pomoć izbeglicama u Turskoj, a novi Instrument će nam omogućiti da pomoć koju pružamo bude obimnija i bolja. Novih 40 miliona evra će biti stavljeno na raspolaganje Svetskom programu za hranu koji će humanitarnu pomoć u vidu hrane obezbediti za 735.000 sirijskih izbeglica.”