U Golupcu se uz podršku Evropske unije preko razvojnog programa EU PRO radi na dodatnom unapređenju uslova za organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija. U okviru radova ukupne vrednosti 120.000 evra, biće sanirani sportski tereni i izgrađen krov na letnjoj pozornici.

Sa Golubačkom tvrđavom, koja je obnovljena sredstvima EU, opština Golubac je vodeća turistička destinacija na Dunavu, a dodatna podrška EU omogućiće upotpunjavanje turističke ponude.

„Sada će svi stanovnici opštine imati bolje uslove za bavljenje sportom, a imaće i priliku da uživaju u još bogatijem kulturnom i umetničkom programu“, kaže predsednik opštine Golubac Nebojša Mijović. Radovima na putnoj infrastrukturi, izgradnji biciklističko-pešačke staze od vikend naselja Vinci-Usije do tvrđave Golubački grad i izgradnjom plaže u Golupcu, koja će započeti u ovoj godini, nastavlja se ulaganje u turizam koji je jedan od strateških ciljeva razvoja opštine, dodaje on.

„Ono što je najvažnije, ulaganjem u turizam i bogatom turističkom ponudom mi doprinosimo razvoju lokalne zajednice kao i unapređenju privrede, što znači otvaranje novih radnih mesta i priliku za mlade da ostanu da žive i rade u Golupcu“, kaže Mijović.

Tokom realizacije projekta, posebna pažnja biće usmerena na aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja, što podrazumeva donošenje pravilnika o upravljanju i korišćenju sportskih terena i pozornice. Između ostalog ovim pristupom đacima iz obližnje škole tereni će biti dostupni za časove fizičkog vaspitanja a osobama sa invaliditetom za rekreaciju. Ove aktivnosti se sprovode u partnerstvu sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.