Delegacija Evropske unije u Srbiji održala je ove nedelje informativnu sesiju za organizacije civilnog društva o tome kako se prijaviti na novoobjavljeni poziv za dostavljanje predloga projekata. Poziv finansira EU vredan 4,8 miliona evra ima za cilj da osnaži civilno društvo u Srbiji da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka, kroz dalje podsticanje povoljnog okruženja, a u svetlu jačanja procesa evropskih integracija Srbije.

Konkretno, ovaj poziv će dodatno ojačati sveukupne kapacitete civilnog društva putem Nacionalnog resursnog centra EU širom Srbije kroz regionalno prisustvo. Takođe će povećati kapacitete manjih lokalnih organizacija i organizacija u razvoju za zagovaranje, kao i praćenje reformi i procesa evropskih integracija Srbije kroz fleksibilnu finansijsku podršku. Fokus će staviti na jačanje nerazvijenih delova civilnog društva u pojedinim sektorima i pomoći u njihovom konsolidovanju.

Ovom prilikom, Emanuele Žiofre, ambasador EU u Srbiji, je izjavio: „Demokratija je jača kada je civilno društvo snažno i sposobno da ojača transparentnost i odgovornost javnih organa, kao i da i promoviše aktivno angažovanje građana unutar njihovih zajednica za inkluzivne i participativne procese. Veoma sam ponosan što će EU nastaviti da podržava civilno društvo u Srbiji i doprinosi da ono bude efikasnije i održivije. Osnaženo civilno društvo je ključna komponenta svakog demokratskog sistema i kao takvo treba da ga prepoznaju i tretiraju svi akteri, uključujući državne institucije.“

Ambasador je takođe istakao da su nedavni izveštaji o smanjenju ulaganja u ovaj sektor lažni. Upravo suprotvno, što je pokazao pomenuti poziv za podnošenje predloga, najviši ikada objavljen. „EU pruža mogućnosti onima koji rade za ljudska prava, zaštitu životne sredine i izgradnju demokratije i vladavine prava.”

Nakon konstantnog uvećevanja sredstava tokom dužeg vremenskog perioda, godišnji doprinos EU će dostići 5,5 miliona, što predstavlja ukupan doprinos EU od 17 miliona evra za period od 3 godine civilnom društvu u Srbiji. Ova pomoć će biti obezbeđena kroz kombinaciju modaliteta finansiranja, kako bi se odgovorilo na specifične potrebe različitih tipova OCD u smislu veličine, nivoa kapaciteta i geografskog prisustva.

Kontinuirano će se ostvarivati kontakti sa manjim organizacijama, posebno kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u razvoju i fleksibilnim mehanizmima podrške.

Ceo poziv za podnošenje predloga dostupan je na sledećem linku: https://europa.rs/otvoreni-pozivi/