Žene i mladi iz ekonomski ugroženih opština – njih 45 – uploviće u nove preduzetničke vode. Zahvaljujući podršci Evropske unije od preko 360.000 evra, pružene kroz program EU PRO Plus, ove žene i mladi dobijaju mogućnost da se osnaže. Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, zajedno sa Ivanom Đurić, predstavnicom Ministarstva za evropske integracije, juče je uručila sertifikate za dodeljene grantove ovim preduzetnicima u Vrnjačkoj Banji.

„Podrška EU malim preduzećima – koja su kičma ekonomskog rasta – ima različite oblike, ali posebno naglašavamo podršku ženama i mladima“, rekla je Halačeva.

Ona je dodala i da je negovanje preduzetništva među mladima i ženama, posebno u područjima sa većim ekonomskim potrebama, više od same ekonomske emancipacije.

„Znamo da kada preduzetnice prosperiraju, verovatnije je da će investirati u svoju zajednicu, bilo u obrazovanje, zdravlje dece ili međugeneracijsku solidarnost. Talas uspeha koji prate direktno obogaćuje lokalnu ekonomiju i doprinosi pozitivnim promenama u zajednici, što vidimo sa svim projektima predstavljenim danas. Potrebno je da slavimo dostignuća ženskih i mladih preduzetnika i promovišemo ih kao pozitivne uzore i izvor inspiracije“, rekla je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU.

Takođe, izjavila je da Evropska unija putem programa poput EU Pro Plus nastoji da pruži podršku svakom delu Srbije, osiguravajući prilike za rast i razvoj.

Ivana Đurić je u ime Ministarstva za evropske integracije izjavila sledeće:

„Podrška Evropske unije mladim i ženskim preduzetnicima u pokretanju i unapređenju njihovih malih uslužnih i proizvodnih preduzeća pokazuje da su oni pokretači zdravog ekonomskog razvoja u lokalnim sredinama. Srbija i Evropska unija su ovde da podrže sve one koji, odgovarajući na naš poziv, pokazuju posvećenost, inovaciju, ali i hrabrost da razviju svoje poslovne ideje, unaprede operacije i kvalitet proizvoda i usluga. Ova inicijativa takođe sadrži posebno važan element jer će takođe imati širi pozitivan društveni uticaj. Sve podržane kompanije izabrale su svoj način obavljanja društveno odgovornog poslovanja, odnosno, da direktno pomažu svojim sugrađanima u lokalnim zajednicama, bilo da doniraju socijalno ugroženim grupama, podržavaju sportske klubove, vrtiće, škole ili učestvuju u akcijama za zaštitu životne sredine.”

Kako je primetila jedna od novih preduzetnica, Ksenija Stojanović, konkretana podrška EU je vetar u leđa preduzetnicima Srbije, podržavajući kako poslovne ideje tako i napredak lokalnih zajednica.

„Obezbedićemo zdravu užinu za školsku decu, zaposliti žene iz teže zapošljivih kategorija i brinuti se o životnoj sredini,“ rekla je Ksenija Stojanović.

Zamenica šefa Delegacije EU, Plamena Halačeva, takođe je posetila dodatne projekte koje je opština Vrnjačka Banja sprovela uz podršku EU od preko milion evra.

„Evropska unija kontinuirano pomaže lokalnim zajednicama i tri projekta koje smo posetili u Vrnjačkoj Banji pokazuju kako ova podrška konkretno doprinosi boljem kvalitetu života za građane Srbije. Među rezultatima koje smo danas videli su rešenja za stanovanje Roma i socijalno ugroženih porodica, omogućavajući im da žive dostojanstveno; energetska rehabilitacija zgrade opštine, što joj omogućava da smanji emisije CO2 za polovinu i bude primer drugima; kao i nastavak radova na mostu preko Male Reke, što svedoči o našoj širokoj podršci lokalnim zajednicama i solidarnosti prema Srbiji, uključujući i nakon poplava“, rekla je ona.

„Ovo su konkretni benefiti koje građani Srbije imaju od evropske integracije – bolji kvalitet života, unapređena i obnovljena lokalna infrastruktura. Naš zadatak u Ministarstvu za evropske integracije je da koordiniramo pomoć, ali i da ojačamo kapacitete lokalnih administracija, civilnog i privatnog sektora za apliciranje i sprovođenje evropskih projekata“, podsetila je Ivana Đurić.

„Bez podrške Evropske unije, opština ne bi bila u mogućnosti da sprovede ove važne projekte za naše građane“, rekao je gradonačelnik Vrnjačke Banje, Boban Đurović.

Takođe, tokom boravka u Vrnjačkoj Banji, Halačeva je zatvorila „EkoBiz Forum“, konferenciju koju je organizovalo Udruženje građana „Kapa sa osmehom“, podsećajući da su socijalna odgovornost i zaštita životne sredine visoko na dnevnom redu Evropske unije. Izrazila je zahvalnost organizatorima konferencije na prepoznavanju važnosti deljenja najboljih praksi u oblasti zaštite životne sredine, podizanja svesti, otvaranja dijaloga i stvaranja prostora za učenje jednih od drugih za bolji i zeleniji svet.

Podsetila je na ambiciozne ciljeve Evropskog zelenog sporazuma, odražene u Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, i raznoliku podršku EU Srbiji u ovoj oblasti, koja obuhvata multimilionske investicije u ključnu infrastrukturu poput postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i deponija, pružanje tehničke pomoći nacionalnim institucijama za zaštitu prirode i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima, do podrške zelenim inovativnim idejama i projektima zajednice koji stvaraju radna mesta i promovišu održivost.