EU podržava ruralni sektor u Srbiji sa 175 miliona evra

0

Evropska komisija je usvojila Program Evropske unije za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD) 20. januara 2015. čime je stvorena osnova za podršku Evropske unije poljoprivrednom sektoru u Srbiji u narednih šest godina.

Glavni ciljevi Programa su unapređenje bezbednosti hrane u Srbiji i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i pomoć ovom sektoru u Srbiji da se postepeno uskladi sa standardima Evropske unije.

EU je odvojila budžet od 175 miliona evra koji će biti na raspolaganju srpskim poljoprivrednicima u vidu grantova za sufinansiranje odgovarajućih investicija uz maksimalan javni doprinos od 70% prihvatljivih troškova. Ovo bi trebalo da dovede do ukupnih investicija u sektoru od oko 400 miliona evra (49 milijardi dinara).

Na osnovu detaljne i objektivne analize sektora i nakon konsultacija sa interesnim grupama, vlasti u Srbiji su odabrale sledeće mere:

1) Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva;

2) Investicije vezane za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća;

3) Organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje;

4) Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog „LIDER“ pristupa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija;

5) Diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam;

6) Tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa.

EU će pružati finansijsku pomoć poljoprivrednom sektoru u Srbiji kroz sistem upravljanja i kontrole koji je u skladu sa standardima dobre uprave u savremenoj javnoj administraciji ekvivalentnoj sličnim organizacijama u zemljama članicama Evropske unije. Nadležni organi u Srbiji trenutno pripremaju ovaj sistem uz podršku Evropske unije. Ova faza mora da se završi da bi prvi pozivi za podnošenje predloga mogli da se objave.

Podeli

Comments are closed.