POSEBNA MERA

Evropska komisija usvojila je 7. oktobra. poseban paket pomoći u vrednosti od 7 miliona evra za Srbiju za rešavanje do sada nezabeleženih izbegličkih tokova. Ovaj paket se koristi za povećanje operativnih kapaciteta nacionalnih i lokalnih nadležnih organa u Srbiji kao i za nabavku opreme koja je neophodna za pomoć izbeglicama.

Posebna mera od 7 miliona evra je raspodeljena na sledeći način:

  • Direktna bespovratna pomoć (grant) od 1,5 miliona evra je dodeljena Komesarijatu za izbeglice i migracije kako bi Komesarijat ojačao operativne kapacitete za zadovoljenje potreba izbeglica i migranata i povećao kapacitete za koordinisanje pomoći koju nude prihvatni centri širom Srbije.
  • Tri direktna granta u iznosu od po milion evra su dodeljena organizacijama HELP, ASB i DRC kako bi podigle kapacitete za pomoć nadležnim organima u pružanju usluga zarad efikasnog upravljanja migracionim tokovima

Svi grantovi su potpisani u novembru 2015. godine i realizacija je već počela.

  • Delegacija EU u Srbiji je u postupku nabavke opreme i drugih sredstava u vrednosti od 2,5 miliona evra za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komesarijat za izbeglice i migracije. Oprema će uključivati vozila (kombiji, autobusi, putnička vozila, itd.) kojima će se pomoći Srbiji da pruža neophodnu pomoć izbeglicama. Prve isporuke se očekuju početkom 2016. godine.

Evropska investiciona banka je dala doprinos od pet miliona evra bespovratne pomoći Fondu za migrante i izbeglice koji je nedavno osnovala Razvojna banka Saveta Evrope. Zahvaljujući ovome, Razvojna banka Saveta Evrope je srpskoj vladi krajem oktobra dala 2,3 miliona evra bespovratne pomoći namenjenih unapređenju životnih uslova izbeglica i migranata u prihvatnim centrima.

HUMANITARNA POMOĆ

EU je počela da isporučuje humanitarnu pomoć Srbiji u septembru 2015.

Direktorat EU za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) je u septembru raspodelio prvi paket humanitarne pomoći u vrednosti od 150.000 evra, koji je uključivao najneophodniju pomoć u vidu vode, hrane i odeće za izbeglice u Preševu, Bujanovcu, Subotici, Kanjiži, Zaječaru, Negotinu i Pirotu. Ovaj paket pomoći je realizovan preko Fonda hitne pomoći (DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC), a distribuirao ga je Crveni krst Srbije.

Delegacija EU u Srbiji i Švedska agencija za razvoj i saradnju su za dodatne potrebe rasporedili u septembru 237,000 evra iz evropskog programa PROGRES. Nabavljene su kante za đubre i sanitarna sredstva i isporučena prihvatnom centru u Preševu. Kamion za smeće će biti isporučen početkom naredne godine.

Direktorat EU za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu opredelio je dodatnih 8,5 miliona evra za humanitarnu pomoć Srbiji i Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji (oko 70% je namenjeno Srbiji). Realizacija ovih sredstava počela je u novembru 2015.godine i biće iskorišćena za obezbeđivanje najnužnijeg kao što su hrana, higijenska sredstva, zdravstvena nega, psihosocijalna podrška, privremen smeštaj i zaštita izbeglica i migranata, kao i za koordinaciju i prikupljanje podataka o migrantskim rutama.