Evropska unija i Srbija potpisale su danas sporazum o operativnoj saradnji u upravljanju granicama sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu (Frontex). Komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potpisali su u Beogradu sporazum koji će omogućiti veću saradnju Frontexa i Srbije. Potpisom se finaliziraju pregovori koji su počeli u maju 2023. i omogućava se ažuriranje postojećeg okvira koji se primenjuje od maja 2021. godine.

Ovo je još jedan rezultat Akcionog plana EU za Zapadni Balkan koji je Komisija predstavila u decembru 2022. Jačanje upravljanja granicom duž cele migracione rute je od suštinskog značaja za smanjenje neregularnih dolazaka, takođe imajući u vidu evoluirajući modus operandi krijumčara i rizike od vatrenog oružja trgovine ljudima i organizovanog kriminala. Sporazum će omogućiti Frontex-u da sprovodi zajedničke operacije i raspoređuje stalni korpus evropske granične i obalske straže bilo gde na teritoriji Srbije, uključujući njene granice sa susednim zemljama koje nisu članice EU.

„Srbija je ključni partner EU u upravljanju migracijama duž ruta. Ovo je treći put da sam u Srbiji, dva puta sam svedočila odličnoj saradnji na granici EU između srpskih graničara i kolega iz Frontex-a protiv kriminala, krijumčara migranata, i iregularnih migracija. Kroz Sporazum o statusu Frontex-a koji danas potpisujemo, unapređujemo našu saradnju. Uvek pod komandom i na inicijativu nadležnih sa srpske strane, Frontex će sada moći da podrži srpsku pograničnu stražu i policiju na granicama sa Bosnom i Hercegovinom i Severnom Makedonijom“, izjavila je evropska komesarka za unutrašnje poslove i migracije Ilva Johanson prilikom posete Beogradu.

Frontex trenutno raspoređuje više od 480 svojih pripadnika na Zapadnom Balkanu kroz zajedničke operacije na spoljnim granicama Unije sa Albanijom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom; ovo uključuje 111 pripadnika ove EU agencije koji su već raspoređeni u Srbiji u trenutnoj zajedničkoj operaciji, sprovedenoj prema prethodnom statusnom sporazumu sa Srbijom, na granicama sa Mađarskom i Bugarskom.

Ojačana operativna saradnja predviđena sporazumom doprineće rešavanju neregularnih migracija i daljem unapređenju bezbednosti u regionu. Detalji pojedinačnih operacija sprovedenih na osnovu ovog statusnog sporazuma biće direktno dogovoreni između Frontex-a i Vlade Srbije u operativnom planu.

„Evropska unija podržava i nastaviće da podržava Srbiju u upravljanju migracijama. Veoma konkretan izraz te podrške je novi sporazum koji danas potpisujemo. Ovim Srbija i EU intenziviraju našu saradnju u upravljanju granicama i proširuju našu sposobnost da pružimo podršku Fronteka na više granica“, rekao je potpredsednik za promovisanje evropskog načina života Margaritis Šinas.

Novi sporazum je peti po redu zasnovan na pojačanom mandatu Frontex-a. Prvi je potpisan sa Moldavijom u martu 2022, drugi sa Severnom Makedonijom u oktobru 2022, zatim Crnom Gorom u maju 2023, i Albanijom u septembru 2023. Pregovori sa Bosnom i Hercegovinom su u toku.

Podrška, obuka, raspoređivanje graničnih službenika i opreme isporučeni su partnerima sa Zapadnog Balkana preko Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u koordinaciji sa bilateralnim akcijama država članica i na osnovu potreba koje su identifikovale vlasti Zapadnog Balkana.

Komisija je u decembru 2022. predstavila Akcioni plan EU za Zapadni Balkan. Nastavlja se implementacija Akcionog plana EU Zapadni Balkan, u bliskoj saradnji sa partnerskim zemljama i sa pozitivnim rezultatima, doprinoseći smanjenju migratornog pritiska i sekundarnih kretanja na zapadnobalkanskoj ruti. Na primer, Regionalno operativno partnerstvo za borbu protiv krijumčarenja sa Zapadnim Balkanom pokrenuto je u novembru 2022. godine i praćeno je regionalnim programom za borbu protiv krijumčarenja od 36 miliona evra u junu 2023. Usredsređivanjem na podršku sprovođenju zakona i pravosudnoj saradnji protiv kriminalnih mreža i oslanjajući se na sredstva EU i znanje agencija EU za povećanje kapaciteta upravljanja granicom, program je već doveo do povećanih istraga, hapšenja i krivičnog gonjenja.

Naredni koraci 

Stupanje na snagu ovog sporazuma zavisi od saglasnosti Evropskog parlamenta, Saveta EU i Skupštine Srbije. Kada sporazum stupi na snagu, na zahtev Srbije, Stalni korpus Frontex-a može biti raspoređen širom Srbije, uključujući i granice koje se nisu sa članicama EU.

Za više informacija 

Frontex statusni sporazum između Evropske unije i Republike Srbije