EU predvodi napore Zapada za prihvat i zbrinjavanje tražilaca azila. U 2015. je registrovano preko 1,6 miliona tražilaca azila, 44 odsto više u odnosu na 2014.

eu28-refugees-map-presentation-v2

Samo u ovoj godini, u pomorskim operacijama EU na Mediteranu je spaseno 90.000 ljudi.

saving-lives-sea-update-aug2016

EU je dramatično smanjila priliv nezakonitih migranata na ruti preko Zapadnog Balkana; za 98 odsto u poređenju sa septembrom 2015.

greece_irregular_061016

EU je rešena da smanji priliv migranata i na mediteranskoj ruti. Ovo se prevashodno tiče nezakonitih ekonomskih migranata koji moraju biti brzo vraćeni jer nemaju prava da ostanu.

it_september2016