„Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima u Srbiji“, jedan je od novijih projekata koje finansira Evropska unija, a koji sprovode finski Institut za zdravlje i socijalnu zaštitu i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz saradnju Ministarstva zdravlja. Projekat je svečano otvoren juče.

„Ovaj projekat se tiče praksi, metodologija, veština, kao i prenosa znanja i siguran sam da ćete svi dobiti ono što vam je potrebno i da ćete biti aktivni učesnici ovog projekta“, tom prilikom je izjavio Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji.

On se nada da će se stvoriti bolji uslovi u laboratorijama u Srbiji. Dodao je da EU na ovaj projekat gleda kao na jedan od najznačajnijih budući da se bavi ljudima.

Državna sekretarka Ministarstva zdravlja, Vesna Turkulov, istakla je da, imajući u vidu činjenicu da je Srbija država kandidat za punopravno članstvo u EU, podrška u usaglašavanju domaćeg zakonodavstva kao i poboljšanju uslova za njegovo sprovođenje dolazi iz pretpristupnih IPA fondova koji predstavljaju bespovratnu pomoć, a uz koju će sufinanisarnjem, sistem kontrole zaraznih bolesti biti značajno unapređen.

„Novi Tvining projekat ćemo implementirati u naredne dve godine u partnerstvu sa Finskim institutom za javno zdravlje. Prati ga ugovor o nabavci opreme za nadzor nad zaraznim bolestima i vanrednim situacijama u Srbiji kroz koji će se iz sredstava EU nabaviti mikrobiološka oprema, savremeni računari, kao i softver koji će doprineti usaglašavanju sistema sa standardima EU, ali takođe olakšati svakodnevni rad mikrobiologa“, rekla je Turkulov.

Verica Jovanović, v. d. direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, rekla je da očekuje da će domaći kapaciteti i domaći stručnjaci raditi adekvatno kako bi se jedan milion evra namenjen ovom projektu, i dodatna tri miliona evra ulaganja u hardver, opravdali na dobar način, ali i dobio još bolji i efikasniji sistem nadzora nad zaraznim bolestima i reagovanjem u vanrednim situacijama.

„Kovid je bio i još traje. Mi smo tu da ojačamo sebe i naše kapacitete, našu međusobnu saradnju, da nadzor nad zaraznim bolestima bude još senzitivniji, da bude bolji, onakav kakav je u Evropi jer mi smo deo Evrope“, rekla je Jovanović.

„Nadam se da će naši ekspertiza i saveti biti od koristi partnerima i kolegama u Srbiji i verujemo da će Srbija stvoriti sistem kontrole i nadzora nad zaraznim bolestima koji će biti primer drugima“, zaključio je načelnik Odeljenja za pripravnost Instituta za zdravlje i socijalnu zaštitu Finske, Hanu Kiviranta.

Realizacijom projekta „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora za nadzor nad zaraznim bolestima“ značajno će se unaprediti kapaciteti Srbije za otkrivanje, praćenje učestalosti pojavljivanja i odgovor na zarazne bolesti, a projekat će trajati do aprila 2025. godine.

Takođe, projekat teži postizanju usaglašenosti zakonodavnog i strateškog okvira zdravstvenog sektora Srbije sa evropskim direktivama i zahtevima za članstvo u EU. Ovo ujedno otvara i put za efikasno učešće u mrežama EU za nadzor nad zaraznim bolestima, kao i jačanje kapaciteta za smanjenje rizika od prekograničnih zdravstvenih pretnji.

Foto: FoNet