Kao odgovor na kontinuirani agresorski rat Rusije protiv Ukrajine i na ozbiljnost trenutne eskalacije protiv civila i civilne infrastrukture, Savet je danas usvojio deveti paket novih mera namenjenih pojačavanju pritiska na Rusiju i njenu vladu.

„Posle hrane i gladi, Putin sada koristi zimu kao oružje, namerno lišavajući milione Ukrajinaca vode, struje i grejanja. Evropska unija odgovara na ovu najnoviju eskalaciju i ratni zločin našim 9. paketom teških sankcija. Mi ćemo nastaviti da targetiramo ekonomiju kao i one koji su instrumenti u ovom brutalnom ratu“, rekao je Žozep Borel, visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost

Dogovoreni paket uključuje niz mera namenjenih teškom udaru na rusku ekonomiju i sposobnosti da nastavi agresiju.

Kontrole i ograničenja izvoza

Današnja odluka nameće nove kontrole izvoza i ograničenja na robu i tehnologiju dvostruke namene, kao i na robu i tehnologiju koja može doprineti tehnološkom unapređenju ruskog odbrambenog i bezbednosnog sektora značajnim proširenjem liste pojedinaca i entiteta povezanih sa ruskim vojnim i industrijskim kompleksom sa dodatnih 168 pojedinaca i entiteta obuhvaćenih sektorskim merama. Ovo će osigurati da se ključnim hemikalijama, nervnim agensima, opremom za noćno osmatranje i radio-navigaciju, elektronikom i IT komponentama koje bi mogla koristiti ruska ratna mašinerija, ne može slobodno trgovati. Da bi se izbeglo zaobilaženje, na listu su uključeni i pojedinci i entiteti pod ruskom kontrolom sa sedištem u nelegalno anektiranom Krimu ili Sevastopolju.

Štaviše, EU će proširiti zabranu izvoza robe i tehnologije u vezi sa avijacijom i svemirskom industrijom na avionske motore i njihove delove. Ova zabrana će se odnositi i na letelice sa posadom i na bespilotne letelice, što znači da će od sada postojati zabrana direktnog izvoza motora za dronove u Rusiju i bilo koju treću zemlju koja bi mogla da isporučuje dronove u Rusiju.

Nijedna od mera usvojenih s obzirom na ruske akcije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini ni na koji način nije usmerena na trgovinu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i đubrivo, između trećih zemalja i Rusije. Međutim, imajući u vidu odlučan stav Unije da izbegava i suzbija nesigurnost hrane širom sveta, kao i da bi se izbegli poremećaji u kanalima plaćanja poljoprivrednih proizvoda, odlučeno je da se uvede nova derogacija koja omogućava odmrzavanje imovine i stavlja na raspolaganje sredstva i ekonomske resurse određenim pojedincima koji su imali značajnu ulogu u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i đubrivo, pre njihovog uvrštavanja na listu.

Bankarski sektor

EU će uvesti zamrzavanje sredstava protiv još dve ruske banke i dodati Rusku regionalnu razvojnu banku na listu ruskih entiteta u vlasništvu ili pod kontrolom države koje podležu potpunoj zabrani transakcija.

Radio, televizija i drugi mediji za prenos i distribuciju

Da bi se uhvatio u koštac sa sistematskom međunarodnom kampanjom dezinformacija i manipulacije informacijama Ruske Federacije sa ciljem da destabilizuje njene susedne zemlje, EU i njene države članice, Savet je pokrenuo proces suspendovanja dozvola za emitovanje četiri dodatna medija: NTV/NTV Mir, Rusija 1, REN TV i Pervyi kanal. Ovi mediji su pod stalnom direktnom ili indirektnom kontrolom rukovodstva Ruske Federacije i ono ih koristi za svoje kontinuirane i usklađene dezinformacije i ratne propagandne akcije, koje legalizuju agresiju Rusije i podrivaju podršku Ukrajini. U skladu sa Poveljom o osnovnim pravima, ove mere neće sprečiti te medije i njihove zaposlene da u EU obavljaju druge aktivnosti osim emitovanja, npr. istraživanja i intervjue.

 Konsultantske usluge

Današnjim odlukama uvodi se zabrana pružanja usluga EU oglašavanja, istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja, kao i usluga testiranja proizvoda i tehničkog pregleda Ruskoj Federaciji.

Energetski i rudarski sektori

EU će proširiti zabranu na nove investicije u ruski energetski sektor dodatno zabranjujući nova ulaganja u ruski rudarski sektor, sa izuzetkom aktivnosti vađenja ruda i kamena koje uključuju određene kritične sirovine.

Ostalo

Državljanima EU od danas će biti zabranjeno da zauzimaju bilo kakve funkcije u upravnim telima svih ruskih pravnih lica, entiteta ili tela koja se nalaze u Rusiji u vlasništvu ili pod kontrolom države.

 Individualne liste

Pored ekonomskih sankcija, Savet je odlučio da usvoji sveobuhvatan paket pojedinačnih mera i po broju i po sadržaju sa listom sa veoma značajnim brojem dodatnih fizičkih i pravnih lica.

Suočena sa ruskim agresorskim ratom, EU odlučno stoji uz Ukrajinu i njen narod i nepokolebljivo podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica.

Relevantni pravni akti će uskoro biti objavljeni u Službenom listu EU.

Odluka i Uredba Saveta o restriktivnim merama s obzirom na ruske akcije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini

Ruska nafta: EU dogovorila nivo ograničenja cena (saopštenje za javnost 3. decembra 2022.)

Odgovor EU na invaziju Rusije na Ukrajinu (šire informacije)

Zaključci Saveta Evrope od 20-21. oktobra 2022.