Evropska komisija je razgovarala sa vlastima u Srbiji o tokovima migracije kroz Srbiju. Naš cilj je da pružimo podršku Srbiji i ostalim zemljama u regionu u rešavanju problema povećanih migracionih tokova.

To podrazumeva obezbeđivanje finansijskih sredstava (kroz ECHO i Instrument za pretpristupnu pomoć) koji u kratkom roku mogu da se stave na raspolaganje za ispunjavanje najurgentnijih humanitarnih potreba, kao i srednjoročnu i dugoročnu podršku za unapređenje infrastrukture (npr. prihvatni kapaciteti) u zemlji kako bi se izborila sa povećanim brojem migranata.

Evropska unija će svoju podršku zasnivati na proceni potreba na kojoj Vlada Srbije trenutno radi.  

Međutim, podrška EU ne uključuje nikakve planove za izgradnju bilo kakve vrste masivnih centara za migrante ni u Srbiji niti u bilo kojoj drugoj zemlji u regionu.