Evropska komisija je odobrila dodatnu pomoći Srbiji u vrednosti od 7,3 miliona evra za upravljanje migracijama namenjenih Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Komesarijatu za izbeglice i migracije i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovo je direktna podrška EU budžetu Srbije. Sredstva će se koristiti za obezbeđivanje adekvatnog smeštaja za izbeglice i migrante, finansiranje operativnih troškova prihvatno tranzitnih centara i centara za maloletna lica bez nadzora u Srbiji, kao i plata dodatnog osoblja koje će biti angažovano za rad u tim centrima.

Šef Delegacije EU, ambasador Majkl Davenport, u razgovoru sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom, zahvalio se srpskim vlastima što u migrantskoj krizi i dalje postupaju na human i odgovoran način, u tesnoj saradnji sa EU i njenim zemljama članicama. Naglasio je da će saradnja biti još važnija kada nastupi nova godina, kao i da će Evropska unija i ubuduće nastaviti da pruža podršku republičkoj vladi i lokalnim zajednicama.

Ova podrška je deo novog paketa EU od 12 miliona evra za podršku Srbiji u rešavanju migracionog izazova tokom 2017.  Ukupna finansijska podrška EU za Srbiju u ovoj oblasti od početka krize do sada premašuje 50 miliona evra.