Komesari EU odobrili su zahtev inicijative evropskih građana Pravo na vodu (Right2Water) i sastavili listu obaveza u skladu sa ovim zahtevom, saopštio je potpredsednik Komisije i komesar za međuinstitucionalne odnose i administraciju, Maroš Šefčovič.

„Moje kolege i ja smo odlučili da odobrimo prvu uspešnu inicijativu evropskih građana, Pravo na vodu. Saslušali smo razloge za zabrinutost naših građana koji su se odlučili na ovu akciju i odgovaramo listom obaveza u narednim mesecima i godinama”, rekao je Šefčovič u saopštenju.

“Kao direktni rezultat ovog sveevropskog vršenja demokratije koje su pokazali građani, ljudi u Evropi ali i u zemljama u razvoju dobiće bolji kvalitet vode, infrastrukture, sanitarni kvalitet i tranparentnost”, dodao je komesar.

EU već radi na ovome, kaže Šefčovič i kao primer navodi da je, zahvaljujući finansijskoj pomoći EU, od 2007. snabdevanje pijaćom vodom poboljšano za više od 2,6 miliona ljudi širom devet zemalja članica EU.

Na globalnom nivou, EU i njene države članice trenutno obezbeđuju oko 1,5 milijardu evra za programe snabdevanja vodom, asanacije i higijene u zemljama u razvoju. Ovo čini Evropsku uniju najvećim pojedinačnim donatorom u sektoru vodosnabdevanja.

“Naravno, uvek možemo da uradimo više. Ono što je Komisija pokušala da uradi u svetlu ove inicijative evropskih građana je da utvrdi oblasti u kojima je neophodno učiniti veće napore, bilo na nivou EU ili na međunardnom nivou”,  rekao je Šefčevič.

Komesari su se složili sa pobornicima inicijative da je moguće uraditi više kako bi se poboljšao kvalitet pijaće vode namenjene malim sistemima snabdevanja, kojim se danas snabdeva više od 60 miliona ljudi u EU.

“Kao rezultat inicijative, pokrenućemo javnu raspravu o propisima o pijaćoj vodi u smislu poboljšanja pristupa kvalitetnoj vodi u EU. Nema sumnje da će ovo dovesti do revizije postojećih propisa”, rekao je Šefčevič.

Komisija se takođe obavezuje da će u budućim akcijama nastaviti da se rukovodi načelom da je pristup ispravnoj pijaćoj vodi i sanitarijama – što mora biti visokog kvaliteta, fizički dostupno i pristupačno – ljudsko pravo, rekao je komesar.

Tekst saopštenja komesara Šefčeviča

Više o inicijativi evropskih građana Pravo na vodu