Evropska komisija pokreće javnu raspravu o pravilima EU koja garantuju jednaku zaradu muškaraca i žena

0

Evropska komisija je danas pokrenula javnu raspravu kako bi prikupila informacije o uticaju pravila EU na jednake zarade. Načelo “jednaka primanja za jednak rad” je utkano u ugovore EU i Unija zabranjuje direktnu i indirektnu diskriminaciju na temelju pola.

Tokom javne rasprave će biti prikupljena mišljenja građana, javnih vlasti, socijalnih pratnera i istraživača kako bi se unapredilo sprovođenje pomenutog načela iz Direktive o jednakosti polova i Preporuke o transparentnosti zarada iz 2014.

Komesarka Jurova, nadležna za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost, izjavila je: U proseku, žene u EU i dalje zarađuju 16,2 odsto manje od muškaraca. To jednostavno nije pravedno i ova situacija je već nekoliko godina nepromenjena. Moramo zajedno da radimo na tome da se ona promeni i da se postaramo da nejednakost postane stvar prošlosti.”

Javna rasprava je jedna od mnogobrojnih aktivnosti u okviru Akcionog plana za smanjenje razlike u zaradama između muškaraca i žena, koji je Evropska komisija pokrenula u novembru 2017. Akcioni plan se nadovezuje na Preporuku o transparentnosti zarada iz 2014. zahvaljujući kojoj je podignuta svest o razlici u zaradama i koja je podstakla kompanije da revidiraju svoje platne strukture. Preporuka je pokazala da u trećini država članica još uvek ne postoje mere kojima bi se garantovala transparentnost. Osim toga, zaključeno je da uporna razlika u zaradama i nedovoljna reakcija država članica otvara prostor za uvođenje daljih mera na nivou EU.

Podeli

Comments are closed.