Evropska komisija predstavila svoj predlog za plan ekonomskog oporavka nakon pandemije COVID-19.
Kako bi oporavak bio održiv, ravnomeran, inkluzivan i pravedan za sve države članice, Evropska komisija predlaže stvaranje novog instrumenta za oporavak, EU Sledeća Generacija, ugrađenog u moderan i restruktuiran dugoročni budžet EU. Komisija je takođe predstavila svoj prilagođeni program rada za 2020. godinu kojim će prioritetno preduzeti mere potrebne za oporavak i otpornost Evrope.
Koronavirus je uzdrmao Evropu i svet, testirajući zdravstvene i socijalne sisteme, naša društva i ekonomije i naš zajednički život i rad. Kako bi zaštitila živote i primanja, popravila jedinstveno tržište i izgradila trajan i uspešan oporavak, Evropska komisija predlaže da se iskoristi puni potencijal budžeta EU.
Paket EU Sledeća generacija vredan je 750 milijardi evra, a planirano je i ciljano povećanje dugoročnog budžeta EU za 2021-2027. godinu.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lajen rekla je: „Plan oporavka pretvara ogroman izazov sa kojim se suočavamo u priliku, ne samo podržavajući oporavak, već i ulaganjem u našu budućnost: Evropski zeleni dogovor i digitalizacija će povećati radna mesta i obezbediti ekonomski rast, otpornost naših društava i zdravlje naše okoline. Ovo je evropski trenutak. Naša spremnost za delovanje mora se suočiti sa izazovima koje svi imamo pred sobom. Sa paketom EU Sledeća generacija pružamo ambiciozan odgovor.“
Komesar Johanes Han, zadužen za budžet EU, rekao je: „Naš zajednički budžet je u središtu evropskog plana oporavka. Dodatna sredstva obezbeđena kroz EU Sledeća generacija i povećani višegodišnji finansijski okvir pružiće nam snagu solidarnosti u podršci državama članicama i ekonomiji. Zajedno, Evropa će postati konkurentnija, otpornija i suverenija.“
Potpredsednik Maroš Šefčovič, zadužen za međuinstitucionalne odnose i predviđanje, rekao je: „Za oporavak će trebati snažan smer politike. Prilagođeni program rada, koji odražava novu stvarnost, pokazuje da ćemo sve svoje akcije usredsrediti na prevazilaženje krize, brzi start naše ekonomije i snažno stavljanje Evropske unije na stabilan, održiv i pravičan put oporavka. Pomoći će nam da se snažnije oporavimo.“