Dobre vesti za poljoprivrednike iz Srbije.

Odlukom Evropske komisije od 09. marta 2022. godine, usvojen  je  IPARD III program Republike Srbije za period 2021 – 2027. godine. Finansijski  doprinos Evropske unije za IPARD III program povećan je u odnosu na prethodni programski  period i iznosi 288 miliona evra.

Investicije koje  će biti podržane  IPARD III programom odnose se na nabavku opreme i mašina, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Krajnji cilj ovih ulaganja jeste, pre svega, dostizanje evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, osnaživanje poljoprivrednih proizvođača za plasman proizvoda na tržište EU, kao i priprema za korišćenje evropskih fondova koji će domaćim poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima biti dostupni stupanjem u članstvo EU.

Mere koje  će biti podržane IPARD III programom Republike Srbije za period 2021 – 2027. godine:

  • Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;
  • Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva;
  • Mera 4: Agro-ekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje;
  • Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup;
  • Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu;
  • Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i
  • Mera 9: Tehnička pomoć (podrška Upravljačkom telu u sprovođenju IPARD programa).

Pored mera koje su već bile akreditovane kroz IPARD II program, IPARD III programom predviđeno je uvođenje novih mera koje će dodatno povećati iskorišćenje dodeljenih sredstava, kao i novih sektora, novih limita finansijske podrške, novih specifičnih kriterijuma u vezi sa površinom i brojem životinja.