Od početka ruske vojne invazije na Ukrajinu 24. februara, više od 3 miliona ljudi je pobeglo iz zemlje, a procene UN sugerišu da su više od polovine njih deca. Kako bi odgovorila na ovu situaciju bez presedana, EU je u rekordnom roku pristala da aktivira Direktivu o privremenoj zaštiti kako bi pomogla ljudima koji beže od rata u Ukrajini. Direktiva je odmah počela da se primenjuje 4. marta i sada nudi trenutnu zaštitu i jasan pravni status milionima ljudi.

Danas Komisija predstavlja operativne smernice za podršku državama članicama u primeni Direktive. Sveobuhvatne smernice će pomoći onima koji stignu da imaju dosledan i efikasan nivo prava, a državama članicama da preuzmu svoje nove odgovornosti.

Potpredsednik za promovisanje evropskog načina života, Margaritis Šinas, rekao je: „Odluka bez presedana da se pruži hitna zaštita svima koji Ukrajinu nazivaju svojim domom sada se pretvara u praksu. Kako bi ovaj proces bio što lakši, Komisija podržava države članice operativnim smernicama. Na primer, kako bismo obezbedili da se ljudi nesmetano kreću po Uniji, pojašnjavamo da bi trebalo da budu u mogućnosti da dobiju 15-dnevne vize na granici i da u svakom slučaju ne bi trebalo da budu kažnjeni prevoznici ako ih prevoze bez dokumentacije. Jedna od najvećih briga sada je broj dece koja dolaze bez pratnje koja treba da se registruju i da im se pruži specijalizovana nega.”

Komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson rekla je: „Za nekoliko dana, 3 miliona ljudi prešlo je u EU. Pokaz solidarnosti je bio ogroman, a reakcija država impresivna, ali postoje stvarni izazovi kako bi se osiguralo da nacionalni sistemi ne budu preopterećeni i da ljudi uživaju zaštitu koju zaslužuju. Na osnovu pitanja država članica, predlažemo određene operativne smernice koje ćemo redovno ažurirati kako bismo bili sigurni da Komisija podržava države članice na svakom koraku – od dolaska do integracije.

Smernice za države članice dostupne su na sajtu Komisije.

Dodatne informacije

4. marta 2022. godine, na predlog Komisije prethodnog dana, Savet je jednoglasno usvojio implementacionu odluku kojom se uvodi privremena zaštita za ljude koji beže od rata u Ukrajini. Nakon ove odluke, Komisija je dobila jasan zahtev za dodatnim informacijama i pokrenula veb stranicu za informisanje i podršku onima koji beže od rata kada stignu u EU.

Kako bi koordinisala operativnu podršku državama prvog ulaska, Komisija je sazivala sastanke o situaciji u Ukrajini u okviru Plana spremnosti EU za migracije i krize. Pored ove mreže, Platforma solidarnosti koju koordinira Komisija prikuplja i ispituje potrebe država članica kako bi pružila operativni odgovor. Ove smernice će takođe dopuniti postojeće Smernice za upravljanje spoljnim granicama kako bi se olakšali granični prelazi na granicama EU-Ukrajina.

Operativne smernice za sprovođenje Odluke Saveta o uvođenju privremene zaštite

Direktiva o privremenoj zaštiti

Informacije za ljude koji beže od rata u Ukrajini