Evropska nedelja zelene diplomatije

Evropska nedelja zelene diplomatije2023-10-31T17:08:28+02:00
  • Evropska nedelja zelene diplomatije

„Čistija energija za bolju budućnost“ je inovativna i kreativna kampanja osmišljena da proslavi Nedelju zelene diplomatije 2023 u Srbiji. Cilj kampanje je uključivanje javnosti, kreatora politika, umetnika i aktivista za zaštitu životne sredine u zajedničke napore podizanja svesti o klimatskim promenama, njihovom uticaju na Srbiju i akcijama koje su potrebne za ublažavanje tih promena. Kroz kombinaciju panel diskusija, umetnosti i radionica, događaji će inspirisati i mobilisati učesnike da preduzmu značajne korake ka održivoj budućnosti.

Tema ovogodišnjih Nedelja zelene diplomatije je „globana pravedna energetska tranzicija“. U skladu sa principima Pariskog sporazuma, fokus je na globalnom ubrzanju primene mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

To je u skladu sa najavom predsednice Evropske komisije Fon der Lajen na Forumu velikih ekonomija da će se raditi na globalnim ciljevima za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju i razvijanju posvećene inicijative koja će eventualno biti pokrenuta na Konferenciji o klimatskim promenama COP28. Kako se bilateralni i multilateralni diplomatski napori nastavljaju na ovom frontu, događaji organizovani u ovom kontekstu mogli bi da pokažu dobre prakse za poboljšanje energetske efikasnosti i ubrzanu primenu obnovljivih izvora energije, naglašavajući vođstvo EU – i, gde je relevantno, dobre primere saradnje EU i trećih zemalja.

Ovo bi takođe pomoglo uopštenijem podizanju svesti o potrebi za ubrzanjem napora da se svet dovede na pravi put sa ciljem od 1,5°C definisanim Pariskim sporazumom. Pored toga, cilj ovogodišnjih Nedelja zelene diplomatije je negovanje rodne ravnopravnosti kroz prikazivanje učešća i vođstva žena i devojaka u ozelenjavanju naše planete u brojnim pilot aktivnostima.

Ove godine Nedelja zelene diplomatije se obeležava u 6 opština i gradova Srbije sa preko 15 pojedinačnih aktivnosti. Detaljan program možete preuzeti ovde.

Kampanja podstiče osećaj odgovornosti, angažovanja i hitnosti u vezi sa klimatskim promenama u Srbiji. Kroz umetničko izražavanje, interaktivna iskustva i obrazovanje, događaji će inspirisati pojedince, zajednice i kreatore politike da preduzmu konkretne korake ka održivoj i otpornijoj budućnosti zemlje. Takođe će promovisati posvećenost Srbije klimatskoj diplomatiji i njenu ulogu u globalnoj klimatskoj akciji.

Vesti i priče

Go to Top