Evropska unija pomaže žrtvama poplava u Srbiji

0

Kao odgovor na poplave koje su pogodile Srbiju krajem juna 2020. godine, Evropska unija je obezbedila 65 hiljada evra humanitarnog finansiranja za pomoć najugroženijim ljudima.

Ova sredstva EU podržavaju Crveni krst Srbije u pružanju neophodne pomoći, uključujući bezbednu vodu za piće, hranu, higijenu i predmete za domaćinstvo, kao i osnovnu psihosocijalnu podršku. Domaćinstva koja su teško pogođena dobiće i novčanu pomoć koja će im pomoći da odmah nakon katastrofe kupe ono što im je potrebno. Pored toga, pogođeno stanovništvo dobiće informacije o pretnjama zdravlju povezanim sa poplavama, uključujući i bolesti koje se prenose vodom.

Humanitarna pomoć direktno će imati koristi od 20 256 ljudi u 20 opština pogođenih poplavama i bujicama. Sredstva su deo ukupnog doprinosa EU Fondu za vanredne situacije (DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC).

Kontinuirane obilne kiše krajem juna 2020. uzrokovale su poplave koje su pogodile preko 50 000 ljudi. Preplavljene reke oštetile su mostove, puteve i dalekovode i poplavile kuće, dodajući akutne izazove sa kojima se zemlja već suočava usred pandemije koronavirusa.

Opšte informacije

Evropska unija i njene države članice su vodeći svetski donator humanitarne pomoći. Pomoć za pružanje pomoći je izraz evropske solidarnosti sa ljudima kojima su potrebe širom sveta. Cilj aktivnosti je spašavanje života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje i zaštita integriteta i ljudskog dostojanstva stanovništva pogođenog prirodnim katastrofama i krizama koje je stvorio čovek.

Preko departmana za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć Evropske komisije, Evropska unija svake godine pomaže milionima žrtava sukoba i katastrofa. Sa sedištem u Briselu i globalnom mrežom terenskih kancelarija, Evropska unija pruža pomoć najugroženijim ljudima na osnovu humanitarnih potreba.

Evropska unija je potpisnica sporazuma o humanitarnoj delegaciji u iznosu od tri miliona eura sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) za podršku federalnom Fondu za vanredne situacije (DREF).

Sredstva iz DREF-a uglavnom se dodjeljuju katastrofama „malih razmera“ – onima koje ne potiču zvaničnu međunarodnu žalbu. Fond za pomoć u slučaju katastrofe osnovan je 1985. godine i podržan je doprinosima donatora. Svaki put kada je Nacionalnom Crvenom krstu ili Crvenom polumesecu potrebna trenutna finansijska podrška da bi se odgovorilo na katastrofu, može tražiti sredstva od DREF-a. Za katastrofe u manjim razmerama, IFRC dodeljuje bespovratna sredstva iz Fonda, koja donatori mogu zatim da budu nadoknađeni. Sporazum o delegiranju između IFRC-a i ECHO-a omogućava potonjem da nadopuni DREF za dogovorene operacije (koje se uklapaju u njegov humanitarni mandat) do ukupno 3 miliona eura.

Podeli

Comments are closed.