Evropska komisija pozdravila je politički sporazum koji je postignut između Evropskog parlamenta i Evropskog saveta o Evropskoj uredbi o slobodi medija, koju je Komisija predložila u septembru 2022.

Ova nova pravila će bolje zaštititi uređivačku nezavisnost, medijski pluralizam, obezbediti transparentnost i pravičnost i doneti bolju saradnju medijskih vlasti kroz novi Evropski odbor za medije. To uključuje garancije bez presedana za novinare da slobodno i bezbedno obavljaju svoj posao. Ovaj novi set pravila će takođe obezbediti da mediji – javni i privatni – mogu lakše da rade preko granica na unutrašnjem tržištu EU, bez pritiska i uzimajući u obzir digitalnu transformaciju medijskog prostora.

Konkretno, Evropska uredba o slobodi medija će:

– Zaštititi uređivačku nezavisnost tako što ćete zahtevati od država članica da poštuju efektivnu uređivačku slobodu pružalaca medijskih usluga, uz poboljšanje zaštite novinarskih izvora, uključujući i borbu protiv upotrebe špijunskih softvera.

– Osigurati nezavisno funkcionisanje medija javnih servisa, uključujući garantovanje adekvatnih, održivih i predvidljivih finansijskih sredstava i negovanje transparentnosti u imenovanju direktora ili članova upravnih odbora javnih servisa;

– Garantovati transparentnost vlasništva nad medijima kroz objavljivanje ciljanih zahteva za informacijama (npr. pravna imena, kontakt detalji, vlasništvo);

– Obezbediti mere zaštite od neopravdanog uklanjanja medijskog sadržaja od strane veoma velikih onlajn platformi (određenih u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama) ako je sadržaj proizveden u skladu sa profesionalnim standardima, ali se smatra nekompatibilnim sa uslovima i odredbama samih platformi;

– Uvesti pravo prilagođavanja medijske ponude na uređajima i interfejsima, kao što su povezani televizori, omogućavajući korisnicima da promene podrazumevana podešavanja tako da odražavaju njihove preferencije;

– Osigurati da države članice pruže procenu uticaja koncentracije medijskog tržišta na medijski pluralizam i uređivačku nezavisnost putem testova pluralizma medija;

– Osigurati transparentniju metodologiju merenja publike za pružaoce medijskih usluga i oglašivače, kako bi se ograničio rizik od preuveličanih ili pristrasnih podataka o publici;

– Utvrditi uslove za opredeljivanje državnog oglašavanja pružaocima medijskih usluga i onlajn platformama, kako bi se obezbedila transparentnost i sprečila diskriminacija.

Novi nezavisni Evropski odbor za medijske usluge biće uspostavljen u skladu sa Evropskom uredbom o slobodi medija. Odbor će se sastojati od nacionalnih medijskih vlasti ili tela i pomagaće mu sekretarijat Komisije. On će promovisati efikasnu i doslednu primenu okvira medijske uredbe EU, između ostalog, davanjem mišljenja o uticaju koncentracija medijskog tržišta koje bi mogao da utiče na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta medijskih usluga, kao i pružanjem podrške Komisiji u pripremi smernica o medijskim regulatornim pitanjima. Odbor će takođe koordinirati mere u vezi sa medijima van EU koji predstavljaju rizik po javnu bezbednost i organizovaće strukturirani dijalog između veoma velikih onlajn platformi, medija i civilnog društva.

Sledeći koraci

Postignuti politički sporazum sada podleže formalnom odobrenju Evropskog parlamenta i Saveta. Kada bude zvanično usvojena i objavljena u Službenom listu Evropske unije, uredba će biti obavezujuća u celini i direktno će se primenjivati u svim državama članicama nakon 15 meseci.

Više informacija