Evropski savet usvojio je novi zakon koji štiti slobodu medija, medijski pluralizam i uređivačku nezavisnost u EU.

Evropski zakon o slobodi medija (European Media Freedom Act (EMFA)) uspostaviće zajednički okvir za medijske usluge na unutrašnjem tržištu EU i uvesti mere koje imaju za cilj zaštitu novinara i pružalaca medijskih usluga od političkog uplitanja, a istovremeno će im olakšati rad širom unutrašnjih granica EU.

Nova pravila garantovaće pravo građana na pristup besplatnim informacijama iz više izvora i definisaće odgovornost država članica da obezbede odgovarajuće uslove i okvir za njihovu zaštitu.

Nezavisni mediji su ključni element svakog slobodnog i demokratskog društva. Današnje usvajanje pokazuje stalnu posvećenost EU zaštiti novinara i zaštiti slobode i pluralizma medija.

Benjamin Dale, flamanski ministar za briselska pitanja, mlade, medije i smanjenje siromaštva

Rastuća pretnja slobodi medija

Zakon je odgovor na rastuću zabrinutost u EU zbog politizacije medija i nedostatka transparentnosti vlasništva nad medijima i dodele državnih sredstava za oglašavanje pružaocima medijskih usluga. Nastoji da uspostavi zaštitne mere za borbu protiv političkog mešanja u uređivačke odluke za privatne i javne pružaoce medijskih usluga, zaštiti novinare i njihove izvore i garantuje slobodu i pluralizam medija.

Novi odbor za medijske usluge

Zakon o slobodi medija (EMFA) nadograđuje odredbe Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD) iz 2018. godine. Konkretno, uvodi nezavisni Evropski odbor za medijske usluge koji bi zamenio grupu regulatora (ERGA) osnovanu o okviru Direktive. Odbor će se sastojati od nacionalnih medijskih vlasti i savetovaće i podržavati Komisiju i promovisati doslednu primenu ključnih odredbi novog evropskog Zakona o slobodi medija i Direktive u svim zemljama članicama, uključujući davanje mišljenja i pomaganje Komisiji u izradi smernica.

Naredni koraci

Zakon će sada biti potpisan, objavljen u Službenom listu EU i stupiće na snagu 20 dana kasnije.

Osnovne informacije

Medijska sloboda i pluralizam sadržani su u Povelji o osnovnim pravima Evropske unije i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Međutim, nedavni izveštaj Komisije i Monitoringa medijskog pluralizma istakli su brojne zabrinutosti u EU u vezi sa pitanjima kao što su politizacija medija, transparentnost medijskog vlasništva i nezavisnost nacionalnih medijskih vlasti.

Evropski zakon o slobodi medija objavila je predsednica Ursula fodn der Lajen u obraćanju o stanju u Uniji za 2021. godinu. Komisija je 16. septembra 2022. godine objavila predlog uredbe kojom se uspostavlja zajednički okvir za medijske usluge na unutrašnjem tržištu. Predlog zakon o slobodi medija definiše nova pravila za zaštitu pluralizma i nezavisnosti medija u EU. Pregovori između Saveta i Evropskog parlamenta zaključeni su sporazumom 15. decembra 2023. godine.

Medijske slobode u EU