Prezentacije UN Agende 2030 i Evropskog zelenog dogovora deo su pratećih aktivnosti u okviru projekta ,,Engaging Youth in Digital Green Future“ koji je posvećen shvatanju kreiranja politika EU.

Prezentacije su bile organizovane za srednjoškolce i srednjoškolke iz srednje Elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin”  i  Gimnaziji ,,Isidora Sekulić“ u Novom Sadu. Đaci koji su učestvovali imali su priliku da se upoznaju sa ciljevima i dimenzijama koje obuhvata agenda održivog razvoja, ali i da učestvuju u razgovoru sa predavačima. Imali su mogućnost da saznaju sve o Evropskom zelenom dogovoru, kao i da osveste koliko nam je ekologija kao čovečanstvu bitna.

Agenda 2030 predstavlja globalni plan akcije koji su usvojile članice Ujedinjenih nacija 2015. godine. Cilj ove Agende je postizanje održivog razvoja širom sveta do 2030. godine. Ona sadrži 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), koji predstavljaju globalni poziv na akciju za iskorenjivanje siromaštva, zaštitu planete i osiguranje prosperiteta za sve ljude.

Njena bitnost je od velikog značaja za celokupno društvo i planetu jer održivi razvoj predstavlja razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava sve ljudske potrebe pri čemu ne dolazi do ugrožavanja ekosistema i životne sredine. Upravo na ovaj način dolazi do spajanja čoveka sa svojom sredinom i stvaranja obostrane brige za dobrobit svih.

Podsetimo, u okviru ovog projekta realizovane su i obuke za mlade pod nazivom „Participation days“. Pretposlednji dan obuke bio je posvećen shvatanju kreiranja politika EU, te je šef za informacije, komunikaciju i medije i zamenik šefa politikčke sekcije Delegacije EU u Srbiji, Manuel Munteanu održao predavanje o funkcionisanju i organizaciji Evropske unije.

Projekat “Engaging Youth in Digital Green Future” sufinansira Evropska unija u okviru programa Erasmus+ K3, a sprovode ga: Minority & local media development center  – MLMDC (Srbija), Inercia Digital (Španija), Vsi Darnoje (Litvanija) i KDETYD (Grčka).