Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici predstavio je u Privrednoj komori Srbije izveštaj Evropske komisije o Srbiji, navodeći da je najveći napredak postignut u delu koji se tiče ekonomskih kriterijuma.

Fabrici je rekao da je Srbija ostvarila dobre ekonomske rezultate, ima budžetski suficit, smanjen je nivo nenaplativih kredita, ali je rast u izveštajnom periodu bio ispod dva odsto i neophodno je da on bude jači.

Prema njegovim rečima, uspostavljene su dobre osnove za veći i brži rast u ovoj i narednim godinama.

Srbija je povećala izvoz, ima rast stranih direktnih investicija, poboljšano je poslovno okruženje, rekao je Fabrici, ali je napomenuo da je potrebno nastaviti reform javne administracije, reformu poreskog sistema, smanjiti sivu ekonomiju.

“Tu su pitanje javnih nabavki, konkuretnosti, ima tu još posla da se uradi”, ocenio je Fabrici i dodao da se može reći da je “čaša polu puna“.

Izveštaj je objavljen, a sada ga treba iskoristiti kao alat za reforme koje se moraju učiniti, rekao je Fabrici i navodeći da je sistem Srbije, kada je reč o ekonomiji, „usidren“ u EU.

Srbija sprovodi reforme u sopstvenom interesu, kako bi bila moderna tržišna ekonomija i demokratija i demokratija u punom kapacitetu, dodao je on.

Biti deo EU znači biti deo zajedničkog zakonodavstva, vrednosti, interesa, poštovati demokratiju, ljudska prava, slobodu medija. Kada je reč o ekonomskim kriterijumima, Srbija treba da bude funkcionala tržišna ekonomija koja može da se nosi sa tržišnom utakmicom na jedinstvenom tržištu od 500 miliona ljudi, naglasio je Fabrici.

Fabrici je, govoreći o političkim kriterijumima, naveo da je važno da Srbija ima nezavisno i efikasno pravosuđe.

Srbija je učinila da njeno pravosuđe bude efikasnije u svom radu i tu ima napretka, ali još nema pomaka kada je reč o nezavisnosti pravosuđa od uticaja politike, smatra on.

“Važna stvar za poslovnu zajednicu je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je i dodao da su zakoni usvojeni, ali je potrebna njihova primena, inače ostaju „samo parče papira“.

Fabrici je konstatovao da izveštaj navodi da je nije bilo napretka u slobodi medija, kao i da se taj dokument bavi pitanjima regionalne saradnje, spoljnom politikom i dijalogom sa Kosovom.

Fabrici je ocenio da je pozitivan signal što je Evropska komisija predložila otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom.

Narednog meseca, najavio je Fabrici, u Sofiji će 15 godina posle Solunskog samita biti održan samit zemalja članica EU i Zapadnog Balkana.