“Proces postavljanja novog Poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti trebalo bi početi bez odlaganja,” poručio je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.

Fabrici je na obeležavanju Dana zaštite podataka o ličnosti rekao da vlast što pre treba da počne proceduru izbora Poverenika i da se moraju poštovati postulati profesionalnosti i nezavisnosti.

Ambasador EU je ukazao da je pravo na zaštitu privatnosti deo poglavlja 23 o osnovnim pravima dok je u poglavlju 24 preduslov za saradnju u oblasti pravosuđa i sa Eurojustom.

Podsetio je da „zaštita privatnosti i naših podataka nije samo važan deo osnovnih prava u EU – to je pravna obaveza koja je dodatno osnažena Opštom uredbom o zaštiti podataka koja je usvojena 2016. kako bi se Evropa bolje pripremila za digitalnu eru. Preko 90% Evropljana kaže da želi ista prava za zaštitu podataka u celoj EU i nezavisno od toga gde se njihovi podaci obrađuju” rekao je Fabrici.

Zamenica Poverenika Stanojla Mandić rekla je da u Srbiji ove godine ima manje razloga za optimizam u pogledu zaštite podataka o ličnosti, da se Dan zaštite podataka o ličnosti obeležava bez Poverenika i da se još ne zna kada će nova osoba biti izabrana na tu funkciju.

Pored toga, dodala je, “mnogi govore da je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti konfuzan”.

Ona je rekla da sama procedura izbora Poverenika treba da bude izmenjena i da bude transparentnija, a kada je reč o novom zakonu, da i njega treba doraditi i da je institucija Poverenika više puta tražila da se makar kroz amandman popravi sporni član u kojem se briše ustavna garancija da se prava građana na zaštitu podataka mogu ogranièavati samo zakonom.

Mandić je dodala da je prošle godine bilo više ekscesnih situacija neovlašćene obrade podataka. Ona je navela da je neophodno da izbor Poverenika bude transparentan, da se dogodi što pre, da se izveštaji poverenika razmatraju, inače društvo neće imati bolje stanje u zaštiti podataka.

Šef misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio rekao je da se danas u svetu slavi dan koji promoviše privatnost i da OEBS kao organizacija veruje da je poštovanje ljudskih prava, među kojima i pravo privatnosti, pretpostavka sigurnosti.

On je pozvao vlasti da u važnom poslu, kakav je zaštita podataka, dodatno podrže Poverenika u njegovom značajnom radu i dodao da će najbolja podrška biti da se na vreme i transparentno izabere novi Poverenik.

Šef Misije Saveta Evrope u Srbiji Tobias Flesenkemper rekao je da je Konvencija 108+ Saveta Evrope unapređena i pozvao Srbiju da postane jedna od potpisnica unapreðene Konvencije koja se bavi zaštitom ličnih podataka.

On je naglasio značaj poštovanja međunarodnih standarda i dodao da za dobro funkcionisanje nije važno samo da bude izabran novi Poverenik, već da on bude izabran u roku.

Pomoćnik generalnog sekretara iz Službe Poverenika Zlatko Petrović rekao je da je ta institucija 2018. godine primila više od 7.500 predmeta iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. On je rekao da je prošle godine bilo zloupotreba, u kojima su se izvodi iz matičnih knjiga plasirali u tabloidima, kadrovska dokumentacija se dostavljala medijima i podaci o korisnicima penzija bili su dostavljeni onima koji nemaju pravo da njima raspolažu.