Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici učestvovao je na konferenciji „Za kohezivnu Evropu: rodna ravnopravnost i prava žena“, koju je organizovala ambasada Rumunije. On je istakao da su jednaka prava muškaraca i žena jedna od temeljnih evropskih vrednosti, i dodao je da je 8. mart i Međunarodni dan žena prilika je da se slave uspesi u ovoj oblasti, ali je to i prilika da se osvrne na to šta taj praznik znači.

„Za Evropsku uniju, jednakost je usađena u naš DNK, u naše sporazume i politike. Možemo da kažemo da je Evropska unija pionir u rodnoj ravnopravnosti, nešto na šta bi trebalo da budemo ponosni, ali to ne bi smelo da nas opusti, pošto je potrebno uraditi još mnogo stvari“, istakao je Fabrici.

Evropska komisija donela je petogodišnju strategiju i identifikovala je 5 oblasti u kojima moramo da budemo veoma pažljivi: kako povećati udeo žena na tržištu rada i jednaka ekonomsko učešće žena i muškaraca, smanjivanje razlika u platama i penzijama, promocija jednakosti polova u donođenju odluka, sprečavanje nasilja i podrška žrtvama, kao i promovisanje ženskih prava u svim oblastima, ukazao je šef Delgacije EU. Dodaje da podaci poslednjih godina pokazuju rast zaposlenosti žena u zemljama Unije, a zahvalio se i Rumuniji koja je ovu temu stavila u prvi plan svog predsedavanja.

Fabrici kaže da uključenost žena u politiku u Evropi varira od 20 do više od 50 odsto, a da je Srbija dobra po tom pitanju, ali da treba da ojača ravnopravnost u javnoj upravi i da mora da usvoji zakon o rodnoj ravnopravnosti. EU je sa Srbijom pokrenula trogodišnji projekat posvećen jačanju kapaciteta za rodnu ravnopravnost upravo u javnoj upravi, podsetio je ambasador.

Predsednica Narodne Skupštine Maja Gojković najavila je da će zakon o rodnoj ravnopravnosti biti usvojen do kraja godine. Bez pune jednakosti, ne može biti društvenog i ekonomskog napretka, ocenila je Gojković i dodala da je posebno važno suzbijanje rodne diskriminacije na tržištu rada.

Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović rekla je da održiv razvoj podrazumeva i da svaki pojedinac ima svoju ulogu u društvu i da je borba za rodnu ravnopravnost borba za pravo svakog pojedinca. Zaključila je da je bitno boriti se protiv mizoginih ispada i dodala da mora biti stvorena država jednakih šansi.