Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Sem Fabrici posetio je Vršac, gde je razgovarao sa rukovodstvom Grada i posetio više projekata koje podržava EU.

Nakon sastanka u Gradskoj kući, ambasador Fabrici je sa gradonačelnicom Vršca Draganom Mitrović, posetio romska naselja Balata, Vojvoda Stepa i Mali rit, čiji su stanovnici obuhvaćeni programima Evropske unije i Grada Vršca usmerenim na integraciju i osnaživanje romske populacije.

„Lokalna samouprava je učinila dosta toga u poslednje dve godine. Složili smo se da su jedan od najvećih problema uslovi stanovanja koje ćemo, nadam se, unaprediti u narednom periodu, imamo i ideju i projekte kako bi to mogli da učinimo sa druge strane nerešeni imovinsko-pravni odnosi su takođe problem među Romima, nemogućnost priključenja struje, zbog nedovršene legalizacije i tu je lokalna samouprava učinila dosta. Gotovo čitavo naselje Mali Rit ušlo je u proces legalizacije, tako da ćemo na taj način rešiti i ovaj problem“, istakla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

“Sa gradonačelicom sam danas razgovarao i o posebnim izazovima koje romska zajednica ima po pitanju stambenih problema i   njihovom socijalnom uključivanju koje nije samo važno za Rome, već za celokupnu zajednicu”, istakao Fabrici.

Fonet

„Za EU inkluzija manjina je ključan element, takođe je i deo obaveza koje je Srbija preuzela na sebe u okviru pregovaračkog poglavlja 23, i ja vas uveravam da ćemo mi i u budućnosti ostati veoma posvećeni upravu unapređivanju ova tri najvažnija segmenta, a to su obrazovanje, rešavanje stambenog pitanja i zapošljavanje”, poručio je ambasador EU

Fabrici je obišao profesore i studente koji pohađaju nastavu na romskom jeziku na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov„.

„Iz razgovora, sa profesorima i studentima Visoke škole za obrazovanje vaspitača na romskom jeziku video sam da je integracija zaista realnost i da suzbijanje diskriminacije zaista postoji”, rekao je Fabrici.

Evropska unija je u poslednje dve godine dodelila više od 1000 stipendija, upravo za studente na romskom jeziku.

“Kada je reč o obrazovanju Srbija je ostvarila veliki napredak, a ove godine Srbija postaje partnerska zemlje u Erasmus plus projektu. Taj projekat i ova škola su deo jednog pristupa koji je okrenut ka budućnostiati budućnost”, istakao je ambasador  Fabrici.

Evropske unija donirala Srbiji 11,4 miliona evra za unapređenje položaja Roma, a plan je da za ove namene donira još 20 miliona.