U petak, 8. maja otvoren je EU Info point Novi Sad.