Smanjenje potrošnje energije, korišćenje obnovljivih izvora, poskupljenje energenata širom sveta, kao i aktuelna ekonomska kriza, teme su od velike važnosti poslednjih meseci.

Adekvatan izbor i korišćenje kućnih aparata tokom predviđenog životnog ciklusa može građanima doneti ličnu, ali i korist za porodicu i širu zajednicu – koja se ogleda u uštedama na računima za energente, dužem trajanju uređaja i smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu.

Kako potrošači mogu biti sigurni da je proizvod zaista ono što proizvođač tvrdi da jeste?

Unapređenje laboratorijskih kapaciteta u Srbiji za merenje energetske efikasnosti proizvoda je važno u tom pogledu, jer će te laboratorije raditi za proizvođače, ali i za tržišnu inspekciju. Tržišna inspekcija uzorkuje proizvod koji je npr. Energetske klase „B“ i šalje taj proizvod u laboratoriju. Laboratorija onda izmeri karakteristike i vidi da li je stvarno u pitanju proizvod klase „B“ ili je u pitanju druga klasa. Osnovni zadatak laboratorije je da proveri da li su podaci koji se nalaze na oznaci tačni, i tako nas uvere u njegov kvalitet.

 

EU je obezbedila 1,5 miliona evra bespovratnih sredstava za sprovođenje projekta EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda, koji je je laboratorijama za ispitivanje proizvoda pružio neophodnu stručnu podršku.

Dragoslav Đorović, direktor AN LAB-a iz Beograda kaže da se AN LAB laboratorija bavi ispitivanjem bezbednosti proizvoda, za plasman na tržišta Evropske unije i Srbije.

„Odnedavno, ispitujemo i energetsku efikasnost svetiljki. Da bi ovladali testiranjem energetske efikasnosti svetiljki, prijavili smo se za učešće u ovom projektu. Ispitivanjem energetske efikasnosti možemo odrediti koliko novca će taj proizvod potrošiti tokom godine. Kada sračunate cenu tog proizvoda i njegovu potrošnju energije, možete znati koliko da potrošite na taj proizvod“, rekao je Đorović i dodao:

„Projekat nam je pomogao da dobijemo znanje i da se uporedimo sa drugima – da vidimo kako to drugi rade.“

 

Regulisano tržište kućnih aparata služi svima, uključujući vladu, dobavljače i proizvođače aparata za domaćinstva, i konačno, potrošačima. Propisi obezbeđuju referente vrednosti na koje se možemo osloniti. Zajedno sa zahtevima za energetsko označavanje, dobijamo važan alat za podizanje svesti građana, jer kad je obavezno da se istakne energetska oznaka u prodavnicama kućnih aparata, kupci mogu da naprave neophodna poređenja između različitih brendova, modela, i kupe odgovarajući kućni aparat.

Potrošači koji koriste energetski efikasnije proizvode početni trošak nadoknađuju kroz niže račune za energiju. Mašine za pranje veša, frižideri i aparati za kuvanje nose energetske oznake i dizajnirani su da ispune minimalne standarde energetske efikasnosti. Rezultat ovih oznaka i standarda znače i ogromnu uštedu energije. Pošto frižideri i zamrzivači moraju da budu uključeni 24 sata dnevno, 365 dana u godini, oni su veliki potrošači u kući. U stvari, istraživanja pokazuju da su oni odgovorni za otprilike 7 odsto prosečnog računa za energiju. Činjenica da savremeni frižider koristi između 40 i 60 odsto manje električne energije od modela koji su prodati pre 2000.

Evropska unija je veći donator od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. EU je u protekle dve decenije uložila više od 830 miliona evra u sektor energetike. Samo u 2022. godini, podrška EU energetskom sektoru Srbije procenjena je na 100 miliona evra.

Diversifikacija izvora energije, sigurnost snabdevanja, energetska efikasnost i dekarbonizacija privrede, u skladu sa Pariskim sporazumom, glavni su ciljevi podrške EU. Podrška Evropske unije realizuje se u saradnji sa Vladom Srbije. EU će nastaviti da podržava Srbiju u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i stvaranju struktura koje će omogućiti dalja ulaganja u dekarbonizaciju energetskog sektora.

Povezane vesti: