CHECK AGAINST DELIVERY

Govor Johanesa Hana, komesara za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju na sastanku Nacionalnog odbora za investicije
Beograd, 7. maj 2015.

Nacionalni odbor za investicije je ključan za određivanje prioritetnih investicionih projekata

Ministri, drage kolege,

Zadovoljstvo mi je što sam u danas u prilici da se obratim na drugoj sednici Nacionalnog odbora za investicije Srbije. Ovo je pravi trenutak za to budući da smo nedavno zaokružili dogovor o centralnoj transportnoj mreži. Ova mreža je tesno povezana sa vašim radom.

Rad Nacionalnog odbora za investicije je od presudnog značaja za određivanje prioritetnih investicionih projekata.

Adekvatno određivanje prioriteta je od ključnog značaja za privredu koja funkcioniše sa sličnim ograničenjima sa kojima se susreću privrede država članica EU. Određivanje prioriteta je važno i za razvoj kapaciteta Srbije za programiranje zbog korišćenja sredstava iz strukturnih fondova EU u budućnosti.

 

Primer koji ostale zemlje Zapadnog Balkana treba da slede

 

Sličan pristup (jedinstveni izvori finansija uz investicioni odbor) primenjujemo i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. U tom smilsu, Srbija je pionir. Ministri, nadam se da vam neće smetati ako vašim susedima kažemo da slede primer Srbije.

Sada je vreme da nastavimo sa sprovođenjem ove aktivnosti i investicija koje su važne za zemlju.

 

Tesna veza sa umrežavanjem

 

Dozvolite mi da dovedem u vezu Nacionalni odbor za investicije sa onim što mi radimo na povezivanju. Dobro razvijena i međusobno povezana saobraćajna i energetska infrastruktura jeste pokretač privrednog rasta i otvaranja radnih mesta kao i privlačenja novih investicija.

Povezanost zahteva pravilno određivanje prioriteta. Javnih sredstava nema dovoljno i svi zajedno imamo istu potrebu da izvučemo maksimalnu vrednost iz svakog evra (odnosno dinara) koji potrošimo. Kako bi se važne investicije sprovele i donele realne prednosti što pre, neophodno je da se prioriteti pažljivo odrede i istraže mogući načini finansiranja. To uključuje i privatni kapital.

Funkcionisanje Nacionalnog odbora za investicije je u ovom smislu od suštinskog značaja, jer on na jednom mestu okuplja nacionalnog koordinatora IPA fondova, Ministarstvo finansija, nadležna ministarstva, Komisiju, međunarodne finansijske institucije i glavne aktere privatnog sektora.

 

Potreban je snažan konsenzus

 

Nacionalni odbor za investicije će morati da izgradi snažan nacionalni konsenzus. Prioriteti jedinstvenog izvora finansiranja će morati da uživaju konkretnu podršku nadležnih ministarstava. U ovom kontekstu je prisustvo vas ministara danas veoma ohrabrujuće.

Moraćete da donosite odluke, ponekad bolne, o tome šta ne treba finansirati ili treba finansirati kasnije. U tom smislu, odabir projekata i priprema budžeta moraju biti snažno koordinirani.

Administrativne i procedure planiranja bi trebalo ubrzati kako bi se omogućila izgradnja prioritetne infrastrukture. Ovo se pokazalo kao dugotrajni problem u Srbiji i ja znam da vaša vlada ima nameru da se njime pozabavi.

Nacionalni odbor za investicije je i platforma zahvaljujući kojoj će koordinacija između EU, međunarodnih finansijskih institucija i privatnih investitora biti formalizovana i unapređena. Pružanje podrške naporima Srbije u sprovođenju prioritetnih investicionih projekata i doprinos ekonomskom rastu će zemlju približiti EU.

Želim da iskoristim ovu priliku i ohrabrim vas da sprovedete ovu analizu i odredite svoje investicione prioritete u kontekstu šire razvojne strategije vaše zemlje.

Razvoj infrastrukture poput saobraćajne i energetske, kao i informaciono-komunikacionih tehnologija, jeste neophodan ali se ne sme odvijati nezavisno od konkurentskih prednosti i profilisanosti Srbije. Identifikacija tih prednosti kroz okvir pametnih strategija otvoriće put srpskoj privredi da postane održiva i konkurentna.

Danas ćemo čuti više o nekim od prioritetnih investicija Srbije koje će na kratkoročnom i srednjoročnom planu ispuniti tehničke uslove za finansiranje. Komisija je već istražila načine za pružanje podrške određenom broju ovih projekata sredstvima EU. Danas je prilika da razmotrimo status te investicije. Naša konačna odluka će biti povezana i sa konkretnim uslovima. Želimo da budemo sigurni da su, pre pružanja podrške prioritetnim investicijama, planiranja ili eksproprijacije zemljišta, problemi rešeni ili da je njihovo rešavanje u odmakloj fazi. Želimo da podržimo zrele projekte. Naravno, želimo da podržimo projekte koji imaju veliku stratešku vrednost za zemlju.

Da pomenem neke projekte: zainteresovani smo da podržimo projekat železničke pruge na deonici Niš-Brestovac u okviru Koridora 10, koji je deo nedavno dogovorene centralne mreže, kao i intermodalni transportni terminal u Beogradu. Ali, očekujemo i druge srednjoročne strateške investicije poput izgradnje gasnog interkonektora između Bugarske i Srbije. Ovo su neki od projekata o kojima ćete moći da detaljnije razgovarate u nastavku sednice.

 

Maksimalna podrška EU

 

Dame i gospodo,

Računam na sve učesnike da ostvare konstruktivnu saradnju sa Nacionalnim odborom za investicije i teže uspostavljanju jedinstvenog izvora finansiranja projekata. Što se EU tiče, ja vas uveravam da će Srbija dobiti maksimalnu podršku od nas kako bi ostvarila svoje ciljeve razvoja bolje infrastrukture.

Svi naši finansijski instrumenti koji su nam na raspolaganju će biti mobilisani kako bi se obezbedilo blagovremeno sprovođenje onih investicionih projekata koji su deo proširenja centralne saobraćajne mreže. Finansiraćemo i druge prioritetne sektore koji su obuhvaćeni jedinstvenim izvorom finansiranja u oblasti energetike, životne sredine i poslovne infrastrukture.

Želim vam svima produktivan sastanak.

Hvala vam.