U potpunosti se slažem sa predsednikom Junkerom i želim da se na kratko dotaknem još tri teme kojima će se Evropska unija baviti tokom samita.

Prva tema su migracije i izbeglička kriza koja predstavlja globalni izazov za čije rešavanje su nam potrebna globalna rešenja zasnovana na redu, odgovornosti i solidarnosti. U svetlu nezapamćenog broja od 65 miliona raseljenih ljudi širom sveta, zajednica G20 mora da poveća svoj angažman u rešavanju ovog problema. Uspeh ćemo postići jedino globalnim naporima za pružanje podrške izbeglicama i prihvatnim zajednicama. Zato želimo da pozovemo naše partnere da povećaju humanitarnu i razvojnu pomoć, kao i obim preseljenja izbeglica. Moramo da otklonimo temeljne uzroke koji primoravaju milione ljudi da napuste svoje domove i potraže utočište na drugom mestu. Grupa G20 ima mogućnost da da praktični doprinos rešavanju krize kroz trgovinu, razvojnu saradnju i otvaranje prilika za obrazovanje i zapošljavanje izbeglica. Pozvaćemo članice G20 koje su van evropskog kontinenta da iskoriste priliku i na predstojećim samitima o izbeglicama i migrantima čiji su domaćini UN i predsednik Obama povećaju obim pomoći i preseljenja. Ovo postaje još važnije ukoliko se u obzir uzme da su kapaciteti Evrope da primi novi talas izbeglica, da ne govorimo o nezakonitim ekonomskim migrantima, na izmaku.

Druga tema je terorizam. Teroristički napadi predstavljaju pretnju po sve naše partnere. Sveobuhvatni pristup borbi protiv terorizma mora da obuhvati sprovođenje mera za borbu protiv ekstremizma i radikalizacije. Ovo podrazumeva i finansijski aspekt. Grupa G20 je već preduzela važne korake za obračunavanje sa mrežama koje finansiraju terorizam i unapređenje saradnje i razmene informacija, zamrzavanje imovine i kriminalizacije finansiranja terorizma. Moramo da nastavimo sa daljim radom na ovom planu kako bismo se izborili sa izazovom koji nijedna država ne može da reši sama.

Treća tema su klimatske promene. G20 igra značajnu ulogu u ovoj globalnoj borbi. Budući da su za stolom i najveći emiteri, moramo da se postaramo da naš zajednički prioritet bude primena Sporazuma iz Pariza. EU je u potpunosti posvećena ovom cilju i želimo da podstaknemo sve članice G20 da nam se u tome pridruže. Takođe nam je zadovoljstvo da su Sjedinjene Države i Kina, dva najveća emitera na svetu, ratifikovale Sporazum. Pre Pariza, Evropa je bila usamljena kada su u pitanju politike za borbu protiv klimatskih promena. Ratifikacija Sporazuma od strane SAD-a i Kine nam daje nadu da više nećemo biti usamljeni. Evropa već godinama ima sveobuhvatnu politiku za borbu protiv klimatskih promena. Trenutno radimo na zakonima koji će nam omogućiti da postignemo ambiciozne ciljeve do 2030. Očekujemo od svih partnera da pitanju klimatskih promena priđu sa ozbiljnošću koju ono zaslužuje. U međuvremenu, proces ratifikacije u EU je u toku i biće završen što je pre moguće.

Za kraj žeim da kažem da u celoj Kini nema dinamičnijeg i inspirativnijeg mesta za razgovor o jačanju globalne saradnje od Hangdžoua. Evropska unija pozdravlja kinesko predsedništvo samita i s nestrpljenjem očekuje njegove pozitivne rezultate. Hvala.