Reformisana pravila EU o zaštiti podataka obezbediće jasnije dužnosti za organizacije i više doslednosti i uniformisanosti u zaštiti podataka širom evropskih onlajn i tradicionalnih tržišta.

Peter Hustinks je u poslednjem govoru svog mandata kao Evropski supervizor za zaštitu podataka (ESZP) u Bonu, Nemačka, pozvao nemačku vladu da preuzme vođstvo u sprovođenju reforme pravila EU o zaštiti podataka.

Peter Hustinks, ESZP, je rekao: „Nemačka ima posebnu odgovornost i ulogu u oblasti zaštite podataka. Nova nemačka vlada može da reši ovo pitanje neophodnom snagom i energijom i tako stekne prihvatanje nemačke pozicije na evropskom nivou i dovede Evropu do zaštite podataka na višem nivou. Međutim, ovo će zahtevati konstruktivan i proaktivan pristup u evropskoj debati.“

Reformisana pravila EU o zaštiti podataka obezbediće jasnije dužnosti za organizacije i više doslednosti i uniformisanosti u zaštiti podataka širom evropskih onlajn i tradicionalnih tržišta. Zato je od suštinskog značaja da se brzo postigne napredak kako bi se sprečili pokušaji koji služe političkim i ekonomskim interesima da se ograniče osnovna prava na privatnost i zaštitu podataka.    

U svom govoru o internet neutralnosti u elektronskim komunikacijama, Hutinks je rekao da je bilo, i prava stvar i neophodno, imati okvir za to na evropskom nivo jer je internet jedan od najvažnijih sredstava prekogranične ekonomske i socijalne razmene. Međutim, predlog Komisije za Uredbu o elektronskim komunikacijama će prekomerno ograničiti slobodu na internetu zbog gotovo neograničenog prava na upravljanje internet saobraćajem koje se daje provajderima kroz izuzetke u predlogu.

Obimno praćenje i ograničavanje internet komunikacija korisnika koje je omogućeno predlogom je u suprotnosti sa zakonima EU o zaštiti podataka kao i sa Poveljom EU o osnovnim pravima. U demokratskom društvu, korisnici bi trebalo da budu sigurni da se njihova prava na privatnost, poverljivost njihove komunikacije i zaštitu njihovih ličnih informacija poštuju. Od suštinskog je značaja da se ne odustane od ovih prava zarad interesa ili zbog nemara.

Zakonodavni proces u vezi sa tržištem za elektronsku komunikaciju i reforma zaštite podataka, tiču se ključnih komponenata evropskog sistema vrednosti i našeg razumevanja slobode i demokratije. Evropa mora i dalje da služi kao primer ostatku sveta, a Nemačka može da igra ključnu ulogu u postizanju toga.

Osnovne informacije

Privatnost i zaštita podataka su osnovna prava u EU. Zaštita podataka je osnovno pravo, zaštićeno evropskim zakonom i sadržano u članu 8 Povelje Evropske unije o osnovnim pravima..

Kompletan tekst govora Petera Hustinksa u Bonu dostupan je na internet stranici ESZP.

Mišljenje ESZP i saopštenje za medije o predlogu Komisije za Uredbu o evropskom jedinstvenom tržištu za elektronske komunikacije dostupni su na internet stranici ESZP.

Za više informacija o reformi zaštite podataka u EU, upućujemo vas na poseban odeljak na internet stranici ESZP.

Evropski supervizor za zaštitu podataka (ESZP) je nezavisni nadzorni organ posvećen zaštiti ličnih podataka i privatnosti i promovisanju dobrih praksi u institucijama i telima EU. On to radi:

  • praćenjem obrade ličnih podataka koje vrši administracija EU;
  • davanjem saveta o politikama i zakonima koji utiču na privatnost;
  • sarađujući sa sličnim organima kako bi se obezbedila dosledna zaštita podataka.

Za više informacijapress@edps.europa.eu

ESZP – Evropski supervizor za zaštitu podataka www.edps.europa.eu