Horizont 2020, program EU za istraživanje i inovacije, podržaće 257 malih i srednjih preduzeća iz 31 zemlje sa 12,65 miliona evra iz Instrumenta za mala i srednja preduzeća.

Svako malo i srednje preduzeće će dobiti 50.000 za izradu studija izvodljivosti u okviru prve faze Instrumenta. Preduzeća će dobiti i usluge obuke i poslovnog ubrzanja. Među odabranim projektima su ulično osvetljenje na solarno napajanje, alat za dijagnostifikovanje prekida disanja u snu, inovativna tehnologija za mobilno plaćanje kao i mašina za pakovanje u održivu ambalažu. Većina odabranih malih i srednjih preduzeća se bavi zdravstvom, inženjeringom i komunikacionim tehnologijama. U okviru pomenutog Instrumenta, koji je deo Evropskog saveta za inovacije, preduzeća mogu da se prijave za dve odvojene i međusobno nevezane faze, u zavisnosti od zrelosti njihovih inovacija. U prvoj fazi, svaki projekat dobija 50.000 evra za izradu studije izvodljivosti,  dok u drugoj fazi preduzeća mogu dobiti do 2,5 miliona evra za finansiranje razvoja inovacija. Rok za prijavu u okviru prve faze je maj 2018.