U petak, 8. septembra od 12 časova, u prostoru EU info kutka u Nišu, organizujemo info dan za promociju novog programa EU: Građani, jednakost, prava i vrednosti (CERV).

U okviru info dana biće predstavljen novi program i uslovi za konkurisanje, kao i aktuelni poziv za bratimljenje gradova. Prezentaciju će održati Sanja Atanasković iz Ministarstva za ljudska i manjinska prva, nacionalna koordinatorka za Srbiju.

Za prisustvo info danu potrebno je da se prijavite na linku: https://euinfo.civicatalyst.org/cerv_info_sesija

Celokupna prezentacije biće snimana i dostupna nakon događaja na sajtu www.eumogucnosti.rs  i YT kanalu EU u Srbiji.

Program CERV pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije i namenjen je jedinicima lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva.

Program pokriva period od 2021. do 2027. godine i naslednik je dosadašnjih programa Evropa za građane i građanke, Prava, ravnopravnost i građanstvo (REC) i DAPHNE.

CERV program ima četiri specifična cilja, koji odgovaraju programskim područjima programa:
1. Vrednosti unije
2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost
3. Uključenost i učešće građana
4. Daphne – borba protiv svih oblika nasilja