IT firma InnSono, sa sedištem u Nišu, koja je pokrenuta 2018. godine, a već danas ima svoje timove u Srbiji, Nemačkoj i Grčkoj, nastavlja da se razvija na domaćem i internacionalnom terenu.

Mladi, stručni ljudi koji su se usavršavali i radili u zemljama EU, pre nešto više od dve godine rešili su da pokrenu startap, a da znanje i iskustvo, najbolje domaće i prakse iz Evrope primene u Srbiji. Pored ostalog, za razvoj inovativnog rešenja dobili su podršku i od Fonda za inovacionu delatnost, kroz program za finansiranje inovativnih projekata mladih preduzeća, koji je podržala Evropska unija. Podrška je omogućila rast i razvoj kompanije, dalje unapređenje poslovanja, nabavku opreme, kao i ulaganje u rad istraživača. Kao dodatna potvrda kvalitetnog rada, od Grada Niša nešto kasnije stigla je i zvanična nagrada za najbolje početnike u poslovanju.

Foto: InnSono

„Članovi našeg tima usavršavali su se na evropskim univerzitetima i u vodećim kompanijama u Evropskoj uniji. Trudimo se da primere dobre evropske prakse primenimo na poslovanje u Srbiji i nastojimo da razvijemo brend koji će doprineti razvoju lokalne zajednice“ kaže Kristina Paralidis, suosnivačica i generalna menadžerka firme.

Razmena iskustva, učenje na pozitivnim primerima iz različitih zemalja i saradnja na nivou EU – Srbija pokazuju se kao odličan recept za uspeh. InnSono ima konstantnu saradnju i sa Elektronskim fakultetom Univerziteta u Nišu, što omogućava spajanje istraživanja i obrazovanja i povezivanje EU prakse sa domaćom akademskom.

„U našem radnom okruženju mladi stiču radno iskustvo koje je neophodni dodatak njihovom akademskom usavršavanju. Takođe, verujemo da je angažovanjem studenata na inovativnim projektima moguće razviti i pokrenuti preduzetnički duh“ dodaje Kristina Paralidis.

Ova kompanija razvija inovativne audio tehnologije, primenjujući najsavremenije metode veštačke inteligencije. Kažu da svaki klijent zahteva posebnu pažnju, pa zbog toga njihova tehnološka rešenja nisu univerzalna već uvek prilagođena konkretnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Kroz podršku Fonda, a zahvaljujući sredstvima EU i ulaganju u oblasti podrške inovacijama, razvijen je sferični prototip mikrofona “SONO360” prepoznat kao novo rešenje koje ima globalni potencijal za primenu u različitim sektorima, od brige o starima, preko unapređenja industrijske proizvodnje, infrastrukture i svega što obuhvata takozvana četvrta industrijska revolucija. Uz pomoć veštačke inteligencije, ovaj uređaj može da detektuje i detaljno analizira poreklo i značenje nekog zvučnog signala i ukaže na potencijalnu opasnost. U praksi, ovakvo idejno rešenje može da poveća bezbednost “smart” kuća, poboljša virtuelnu podršku, a da se svim ovim funkcionalnostima pritom može lako upravljati daljinskim putem i pristupiti preko “smart” uređaja.

Foto: InnSono

Deo tehnologije razvijene u okviru tog projekta ušao je u nove industrijske aplikacije koje kreira ova kompanija. Kako zadovoljno ističu, njihova vizija je da daju mogućnost uređajima da opažaju, obrađuju i razumeju zvuk kao što to ljudi čine.

Svi ovi rezultati dolaze kao plod preduzimljivosti stručnih ljudi koji koriste mogućnosti za učenje, prikupljaju najbolja znanja i stiču veštine na domaćem i međunarodnom polju u EU, a sve to kasnije primenjuju kako u lokalnoj zajednici, tako i na širem planu.

Ova perspektivna kompanija uskoro će početi da radi u okviru Naučno-tehnološkog parka u Nišu, za čiju izgradnju je novac obezbeđen preko Evropske investicione banke.

Naučni i tehnološki napredak neki su od prioriteta za EU u narednom periodu, što je potvrđeno i sedmogodišnjim budžetom koji je usaglašen na Evropskom savetu. Time se najavljuje nastavak struktuirane i razvojne podrške inovacijama i preduzetništvu u državama članicama, što će omogućiti razvoj malih biznisa, dati podsticaj pokretanju sopstvenog biznisa i uspešnijeg pozicioniranja na tržištu.

Podrška Evropske unije Fondu za inovacionu delatnost, od početka njegovog operativnog rada 2011. godine, daje presudan podsticaj finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora. Evropska unija je iz pretpristupnih fondova (IPA) za programe Fonda do sada izdvojila više od 15,8 miliona evra. Ujedno, jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije je unapređenje konkurentnosti nauke, istraživanja i inovacija u funkciji privrednog razvoja, što se ogleda u obezbeđivanju većih sredstava za finansiranje inovacija posredstvom Fonda.