Inovativna rešenja i saradnja put su do poslovnog uspeha, a platforma FINNO povezuje upravo ta dva neophodna faktora.
Privredna komora Srbije 25. juna organizuje onlajn konferenciju na kojoj će biti predstavljeni programi podrške i kreditne linije za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu, kao i mogućnosti finansiranja putem rizičnog kapitala (venture capital). Konferencija, koja se organizuje u okviru WB EDIF Poslovnog foruma 2021 i u partnerstvu sa Evropskom mrežom preduzetništva (EEN) i Evropskim investicionim fondom (EIF), održaće se putem inovativne onlajn platforme FINNO https://finno.b2match.io/ namenjene razvoju  poslovanja kompanija iz regiona.
„Osnovna ideja uspostavljanja FINNO platforme bila je da malim i srednjim kompanijama pružimo potpune informacije o dostupnim izvorima finansiranja iz evropskih i regionalnih fondova i programa finansijske podrške“, kaže Gordana Tiodorović, pomoćnik direktora Sektora za zastupanje i zaštitu interesa članica PKS. Dodaje da platforma pored izvora finansiranja poslovnih projekata sadrži objedinjene aktuelne pozive i vesti, bazu ponude i potražnje kao i povezivanje kompanija kako bi razvijale tehnologije i inovacije.
Platforma, koja je razvijena na inicijativu Privredne komore Srbije, kao koordinatora EEN Srbija konzorcijuma i uz podršku EEN konzorcijuma regiona, nudi mogućnost organizacije onlajn događaja i bilateralnih susreta ali sadrži i sve neophodne informacije o raspoloživim EU i regionalnim fondovima i programima finansijske podrške.
Kreiranje FINNO platforme podržali su i evropski partneri. Marko Đulijani iz Evropskog investicionog fonda naglašava da informativna platforma poput ove može da bude veoma korisna za preduzeća koja na taj način mogu direktno da se upoznaju sa EU inicijativama koje su im na raspolaganju, dok Siniša Marčić iz Regionalnog saveta za saradnju ističe da je jedan od ključnih ciljeva Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište do 2024. godine stvaranje dimaničnog inovacionog ekosistema na prostoru Zapadnog Balkana i podsticanje industrijskog razvoja, a da ova platforma predstavlja moćan alat za dostizanje pomenutih ciljeva.
„S jedne strane platforma omogućava bolju informisanost o dostupnim fondovima Evropske unije i njihovoj boljoj iskorišćenosti, dok će mogućnost bilateralnog povezivanja i poslovanja kompanija unaprediti poslovanje, razvoj ekonomija i život građana u regionu Balkana“, poručuje Marčić.
 Registracija za konferenciju 25. juna vrši se putem linka  https://finno.b2match.io/