Evropska komisija je najavila novi paket projekata u okviru Instrumenta za izbeglice u Turskoj. Podrška Komisije Instrumentu sada iznosi 187 miliona evra.

Najavom novog paketa projekata, Evropska komisija ispunjava raniju obavezu da će ubrzati realizaciju Instrumenta za izbeglice u Turskoj. Dodatnih 60 miliona evra u vidu posebne mere će pokriti troškove hrane, zdravstvenih usluga i smeštaja migranata koji su vraćeni iz Grčke u Tursku. Dodatnih 50 miliona evra humanitarne pomoći će biti iskorišćeno za zadovoljavanje akutnih potreba sirijskih izbeglica u Turskoj. Podrška Komisije ovom Instrumentu sada iznosi 187 miliona evra.

Johanes Han komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju je izjavio: „Zahvaljujuću posebnoj meri usvojenoj danas, Instrument za izbeglice u Turskoj dobija dodatna sredstva kojima će se obezbediti da migranti vraćeni iz Grčke u Tursku dobiju neophodnu pomoć. Ova pomoć će ići ruku pod ruku sa naporima koje Komisija ulaže u nadzor nad merama pravne zaštite koje Turska mora da primeni na sve vraćene migrante.”

Hristos Stilijanides komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje kriznim situacijama je rekao: „Da ne bude zabune: EU još od početka krize pruža pomoć izbeglicama na terenu u Turskoj. Novi Instrument za izbeglice u Turskoj nam omogućuje da podignemo nivo podrške i pomognemo ljudima da žive dostojanstveno. Mera od dodatnih 50 miliona evra humanitarne pomoći koja je danas usvojena dokaz je posvećenosti EU da brzo mobiliše humanitarne partnere i pomogne ljudima kojima je naša pomoć najpotrebnija.”

Sredstva u okviru Instrumenta za izbeglice u Turskoj pružaju podršku izbeglicama u zemlji – ovo su sredstva namenjena izbeglicama, a ne Turskoj. Cilj podrške je da unapredi uslove života izbeglica u Turskoj i deo je sveobuhvatnog pristupa EU da nađe rešenje za krizu unutar i izvan EU.

Humanitarna pomoć u iznosu od 50 miliona evra će biti usmerena na realizaciju 15 različitih projekata namenjenih ljudima širom Turske, a kanalisaće je Danski savet za izbeglice, Međunarodna organizacija za migracije, Međunarodni medicinski korpus iz Ujedinjenog Kraljevstva i Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koji blisko sarađuju sa partnerskim organizacijama iz Turske. Aktivnosti će obuhvatiti sektore humanitarne pomoći za spasavanje života, uključujući isporuku hrane i drugih osnovnih stavki korišćenjem vaučerskih programa, obezbeđivanjem pristupa zdravstvenim uslugama, obrazovanju u vanrednim situacijama, zaštiti, informacijama, kao i obezbeđivanjem osnovnih zimskih stavki, specijalizovane pomoći za osobe sa invaliditetom, ali i psihosocijalne i podrške mentalnom zdravlju.

Sredstva u iznosu od 60 miliona, namenjena finansiranju vraćanja migranata iz Grčke u Tursku, omogući će realizaciju dogovora između EU i Turske sadržanog u saopštenju od 18.  marta u kom su se šefovi država ili vlada EU i Turske složili da opasne, nezakonite migracijske puteve preko Egejskog mora zamene bezbednim i legalnim kanalima preseljenja iz Turske. Sredstvima će biti pokriveni troškovi hrane, smeštaja i zdravstvene nege za povratnike iz Turske na period od šest meseci. Sredstva za posebnu meru, čija se koordinacija odvija u okviru Instrumenta za izbeglice u Turskoj, biće izdvojena iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i realizovana putem direktnog sporazuma sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Turske. Sredstva će pokriti troškove nastale od 4. aprila pa nadalje. Posebnom merom nisu obuhvaćeni troškovi vraćanja migranata iz Turske u zemlje porekla.

Kontekst:

Instrument za izbeglice u Turskoj je odgovor na zahtev Evropskog saveta za obezbeđivanjem dodatnih sredstava za podršku izbeglicama u Turskoj. Instrument predstavlja zajednički koordinacioni mehanizam za mere koje se finansiraju iz budžeta EU i nacionalnim doprinosima država članica sa ciljem da se potrebe izbeglica i prihvatnih zajednica zadovolje na celovit i koordiniran način. Sredstva za Instrument će biti izdvojena iz budžeta EU i država članica za 2016. i 2017. do ukupnog iznosa od tri milijarde evra.

Prvi ugovori u okviru Instrumenta su potpisani 4. marta, dok su prve isplate sredstava realizovane sredinom prošlog meseca:

Svetskom programu za hranu je već data humanitarna pomoć u iznosu od 40 miliona evra; zahvaljujući ovoj pomoći, biće obezbeđena hrana za 735.000 izbeglica u narednih šest meseci, kako je najavljeno 4. marta. Ukupna humanitarna pomoć Komisije u okviru Instrumenta sada iznosi 90 miliona evra, povrh dodatnih sredstva koja su najavljena danas.

UNICEF-u je na raspolaganje stavljeno 37 miliona evra za podršku obrazovanju 110.000 izbegličke dece. EU povrh pomenute pomoći, u okviru postojećih programa već podržava 200.000 dece.

Evropska komisija trenutno razmatra sve moguće opcije za povećanje obima podrške u okviru Instrumenta, sa fokusom na pružanje dodatne humanitarne pomoći i obezbeđivanje pristupa obrazovanju, kao i razvoj novih mera u oblasti zdravstva i infrastrukture.