Evropski parlament, u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, organizuje Interparlamentarnu konferenciju GRAĐANSKO ZASTUPANJE I POLITIČKO UČEŠĆE NACIONALNIH I ETNIČKIH MANJINA sa poslanicima Evropskog parlamenta i poslanicima parlamenata zemalja u pretpristupnom procesu u Beogradu, 20 – 21. novembra 2014.

Glavne teme Konferencije biće „Nacionalne manjine – aktivni učesnici za socijalnu koheziju?“, „Više od zaštite: promovisanje pomirenja, sprečavanje bezbednosnih pretnji – od mirnog suživota ka integrativnom državljanstvu“ i „Nacionalne i nadnacionalne garancije – ustavne norme i izborni sistemi, njihovo tumačenje i praksa“,  uz diskusiju o iskustvima zemalja Zapadnog Balkana i Turske o inkluziji manjina i drugih osetljivih grupa.

Konferenciju će otvoriti Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine.

Pored poslanika Pala Čakija (Slovačka), Iva Vajgla (Slovenija) i Čabe Sogora (Rumunija), dolaze i poslanici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova[1], Bivše jugoslovenske republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske u cilju razmene poglede i dobre prakse sa kolegama, akademicima i predstavnicima Evropske komisije, Saveta Evrope i drugih institucija.

Ovaj događaj je otvoren za javnost, organizacije civilnog društva i medije.

Prijave moraju da se upute

Aleksandri Jovanović, Odeljenje za EU integracije,

Narodna skupština Republike Srbije

a.jovanovic@parlament.rs Tel: +381 11 30 26 568 Mob: +381 64 84 20 259

Osoba za kontakt za detaljnije informacije:

Tjeri Džejkob, Odeljenje za pretpristupne akcije, Evropski parlament,

thierry.jacob@ep.europa.eu Tel: +32 2 28 42277 Mob: +32 486 62 29 96


[1] Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.