Bespovratna sredstva za poljoprivrednike, u okviru narednog ciklusa pomoći Evropske unije – IPARD III (Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj), očekuju domaće poljoprivrednike tokom naredne godine. U novom broju biltena „IPARD na dlanu„, možete se informisati da li možete da konkurišete za ova sredstva i kako to da učinite.

Jedna od mera koja će biti zastupljena tokom ovog ciklusa IPARD-a jeste Mera 7, koja podrazumeva otvaranje radnih mesta u ruralnim područjima, i u opšteno, ekonomski razvoj ovih rejona. U najvećoj meri, podrazumeva ruralni turizam, a kako je navedeno u „IPARD na dlanu“, postoje i novine:

Pored Sektora ruralnog turizma (koji podrazumeva pružanje ugostiteljskih usluga u kategorisanim objektima kapaciteta do 30 individualnih ležajeva i/ili pružanje dodatnih usluga kao što su: sportsko – rekreativne aktivnosti; održavanje kreativnih i edukativnih
radionica; prezentacija prirodnih, istorijskih, kulturnih vrednosti ruralnog područja), u Meru 7 uključena su i dva nova sektora.


Sektor usluga malog obima obuhvata investicije u uslužnim privrednim delatnostima i/ili obrazovnim i/ili savetodavnim delatnostima, kao što su: popravka poljoprivrednih i šumarskih alata, mašina i mehanizacije, motornih vozila, motocikala, bicikala; popravka računara i komunikacione opreme, kao i predmeta i aparata za ličnu upotrebu i aparata za upotrebu u domaćinstvu; usluge pranja i hemijskog čišćenja; usluge nege kućnih ljubimaca i frizersko/kozmetičke usluge; edukativne usluge i drugo.

Dalje se navodi:

Sektor direktnog plasmana obuhvata investicije u plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti (npr. prodaja hrane, odeće, kozmetičkih i higijenskih proizvoda, umetničkih predmeta i suvenira i sl.), u skladu sa posebnim propisima.

Više o ovoj temi saznajte iz najnovijeg biltena, ili se informišite na sajtu Ministarstva poljoprivrede.