IPARD program za novi period od 2021 do 2027 predviđa još veća investiciona sredstva, 288 miliona evra podrške EU, plus 20% pomoći iz nacionalnog budžeta, tako da govorimo o ukupnoj pomoći od oko 360 miliona evra, rekla je dugogodišnja novinarka i ekspert za medije Slađana Gluščević (Info centar za ruralni razvoj Agrosmart) na info sesiji posvećenoj ovom programu za poljoprivrednike.

Aktuelni javni pozivi za nabavku novih traktora i otvoren je do 22. aprila, bio je povod za jednu u nizu radionica koje organizuje EU info kutak iz Novog Sada. Kroz ovaj poziv, obezbeđeno je 1,35 milijardi dinara, u skladu sa pravilinikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Kao instrument za predpristupnu pomoć, navodi Gluščević, IPARD kao poseban instrument predstavlja pomoć državama u statusu kandidata za članstvo EU, kako bi se proces stabilizacije i pridruživanja sproveo u skladu sa svojim specifičnostima, u ovom slučaju u oblasti poljoprivrednog tj. ruralnog razvoja.

Predpristupni period je vreme kada Srbija može da se pripremi i i da počne proces restruktuiranja svoje poljoprivrede. Od 175 miliona evra kroz IPARD 2, uz nacionalnu podršku, koliko je Srbiji na raspolaganju, do sada je odobreno 860 zahteva, sa podrškom od 90,59 miliona evra. Tokom 12 javnih poziva koliko ih je bilo do sada, stiglo je 2.523 zahteva, od čega je gotovo polovina u okviru Mere 1.

„Nažalost, nema mnogo zahteva za Meru 3, koja bi zapravo trebalo da bude stub IPARD-a, s obzirom na to da se odnosi na preradu i na dodatu vrednost kojom se povećava konkurentnost“, navodi Gluščević.

S obzirom na to da su u toku pripreme za aktivnosti u okviru trećeg IPARD programskog perioda, u kojem će biti nekoliko novina za poljoprivrednike i sve korisnike IPARD fonda, posebna pažnja posvećena je upravo ovom programu. Pored već postojećih sektora ulaganja (voće, povrće, mleko, meso, jaja, grožđe, ostali usevi) IPARD 3 program obuhvatiće i sektore ribarstva i prerade ribe. Omogućena će biti i prerada u sektoru žitarica i industrijskih useva, a intezitet i iznos podrške biće veći.

U okviru izrade IPARD 3 programa pripremljene su detaljne analize snaga, slabosti, mogućnosti i pretnji (SWOT) za svaki sektor i oblast. Na osnovu analiza određeni su predlozi potreba, kao i predlozi mera koje su usmerene na rešavanje potreba. IPARD 3 program odobrila je Evropska unija, a usvojen je zaključkom Vlade Republike Srbije.