Kao deo sprovođenja Zajedničkog plana akcija dogovorenog između Irana i E3/EU+3, koji stupa na snagu, Savet je suspendovao određene restriktivne mere EU protiv Irana na period od šest meseci.

Kao deo sprovođenja Zajedničkog plana akcija dogovorenog između Irana i E3/EU+3, koji danas stupa na snagu, Savet je danas suspendovao određene restriktivne mere EU protiv Irana na period od šest meseci.  

Oslabljivanjem sankcija, EU sprovodi svoj deo prvog koraka ka sveobuhvatnom rešenju za rešavanje zabrinutost zbog iranskog nuklearnog programa. Prvi korak će možda biti produžen zajedničkim pristankom Irana i E3/EU+3.

Današnjom odlukom je ukinuta zabrana na pružanje osiguranja i transporta u vezi sa prodajom iranske sirove nafte njenim aktuelnim mušterijama.

Pored toga, zabrana na uvoz, kupovinu ili transport petrohemijskih proizvoda i usluga u vezi sa tim su suspendovane.

Kako bi se obezbedio transport iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda, zabrana obezbeđivanje brodova je, takođe, suspendovana.

Suspendovana je i zabrana trgovine zlatom i plemenitim metalima sa iranskom vladom, njenim javnim telima i Centralnom bankom Irana. Kao što je predviđeno Zajedničkim akcionim planom, pragovi za odobravanje finansijskih transfera u i iz Irana su desetostruko povećani kako bi se olakšala legitimna trgovina sa Iranom.

Suspenzija će trajati šest meseci tokom kojih će relevantni ugovori morati da se izvrše.

Pravni akt koji je usvojio Savet biće objavljen kasnije u toku dana u Službenom listu EU i danas će stupiti na snagu.

Ostatak sankcija EU protiv Irana ostaju na snazi. Za više detalja o njima i o odnosima EU-Iran, vidi informacije o Evropskoj uniji i Iranu.

Sankcije EU primenjuju se u EU, na sve državljane EU, kao i  na subjekte koji su obuhvaćeni zakonom države članice. Za više informacija, vidi informacije o restriktivnim merama EU.

Vidi i: Zajednički akcioni plan između E3/EU+3 i Irana