Katapult program Fonda za inovacionu delatnost, prvi akcelerator u Srbiji koji mladim preduzećima obezbeđuje intenzivno, tromesečno mentorstvo i povezivanje sa investitorima, odabrao je prvih 19 inovativnih startapa koji će učestvovati u programu.

Od kraja marta do kraja juna ova preduzeća, izabrana nakon konkurentnog procesa evaluacije, imaće priliku da unaprede svoje poslovanje i steknu nove veštine za privlačenje privatnih investicija. Katapult učesnicima je, pored mentorstva, na raspolaganju i finansijska podrška u vidu bespovratnih sredstava od 20.000 evra (za Ideation kategoriju preduzeća) do 50.000 evra (za Scale-up kategoriju preduzeća).

Dodatno, startapovima koji obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od devet meseci od završetka akceleracije, na raspolaganju je finansijska podrška do 300.000 evra.

Više od 30 iskusnih međunarodnih i lokanih eksperata kroz specifične obuke prilagođene svakom učesniku, aktivno će sarađivati sa mladim timovima. Katapult umrežavanja i treninzi će pomagati učesnicima u identifikaciji potencijalnih investicionih partnera. Naši polaznici i nakon završetka programa akceleracije ostaju deo zajednice Katapult.

Zahvaljujući čvrstom partnerstvu Vlade Republike Srbije, Svetske banke i Evropske unije, kroz zajednička ulaganja, inovativnom preduzetništvu u Srbiji obezbeđena je podrška za razvoj inovacija. Novi program akceleracije Katapult dodatno će osnažiti našu startap zajednicu da se pozicionira na globalnom tržištu i na taj način doprinese rastu i konkurentnosti srpske ekonomije.
Komisija za selecekciju odabrala je najkvalitetnije timove od 148 inovativnih preduzeća orijentisanih na rast koji su se prijavili za Katapult. Odabrani startapi dolaze u najvećem broju iz Beograda i Novog Sada, pretežno iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Sredstva za realizaciju Katapult programa obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 7,7 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 10 miliona evra. Katapult program je deo „Projekta akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji“, koji je posvećen jačanju inovativnog preduzetništva i naučnih istraživanja.

Spisak preduzeća