„Istraživanje 1000 preduzeća za 2023. godinu“ publikacija je koja je predstavljena danas u Privrednoj komori, a u saradnji Ministarstva privrede Republike Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike, Svetskom bankom i Delegacijom Evropske unije. Rezultati istraživanja otkrivaju izazove sa kojima se suočavaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MMSP), uključujući regulatorna opterećenja, ograničen pristup tržištu i finansijama i druga ograničenja u poslovanju. Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici jesu najbrojniji privredni subjekti u Srbiji i imaju vitalnu ulogu u ekonomskom razvoju zemlje, uz značajan doprinos zapošljavanju, inovacijama i privrednom rastu.

„Anketa 1000 preduzeća je koristan snimak procene malih i srednjih preduzeća o poslovnom okruženju u Srbiji. Ovogodišnji nalazi ukazuju na veoma pozitivne pomake, ali i na oblasti u kojima su reforme i dalje potrebne. EU će nastaviti da podržava efikasne mehanizme konsultacija između srpski javni i privatni sektor da identifikuju ključne reforme poslovnog okruženja“, rekla je ovom prilikom Plamena Halačeva, zamenica ambasadora Evropske unije u Srbiji.


Istraživanje, koje su u oktobru i novembru protekle godine, a na uzorku od 1047 preduzeća i preduzetnika, realizovali advokatska kuća SOG i agencija IPSOS, sastavni je deo projekta Svetske banke i Delegacije Evropske unije u Srbiji „EU za bolje poslovno okruženje – EU4BE“, čiji je cilj poboljšanje konkurentnosti srpske privrede i privatnog sektora.

„Rezultati ankete jasno ukazuju na pozitivne promene u poslovanju, koje se prevashodno odnose na podsticanje privrednog rasta. Koncept koji imamo je dobar i nastavićemo sa podrškom malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i sa digitalizacijom, što omogućava unapređenje poslovnih procesa i obezbeđuje dodatne prihode za privredna subjekte“, rekao je ministar privrede Slobodan Cvetković.

Ministar Cvetković je istakao je da bitan parametar, kada posmatramo naše poslovno okruženje, da je Srbija sastavni deo regiona i Evrope, konstatujući da smo praktično, i uslovno rečeno, sastavni deo Evropske unije, kao i da usklađujemo svoju regulativu sa principima EU ključnih za održiv ekonomski rast.

‚‚Naša misija u Srbiji jeste da pomognemo zemlji da ostvari više stope privrednog rasta i postane zemlja visokog dohotka“, rekao je Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji. ‚‚Pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima da bi ostvarili brži rast, više investirali i lakše funkcionisali je ključ za ostvarenje tog cilja“.

Neki rezultati istraživanja takođe ukazuju na potrebu daljeg razvoja regulatornog okvira i eliminisanje prepreka za razvoj elektronske trgovine.
‚‚Vlada Republike Srbije pažljivo analizira rezultate ovog i sličnih istraživanja u nastojanju da ponudi regulatorna rešenja, koja će dati snažan zamah razvoju ovog tržišnog segmenta, uz punu pravnu zaštitu pružalaca usluga i potrošača“, rekao je Tomislav Momirović, ministar trgovine u Vladi Republike Srbije.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, istakao je da je veoma važno šta privreda iz godine u godinu želi da kaže kroz ovu Anketu koja je fokusirana na mala i srednja preduzeća:

„Možemo govoriti o veoma pozitivnim stvarima koje su se desile u proteklih godinu dana, kao što je rast broja novonastalih kompanija i preduzetnika. Posebno ohrabruju sve bolji finansijski rezultati poslovanja privrede. Međutim, iz godine u godinu se ponavljaju neke stvari koje mogu da budu bolje. Privrednicima nedostaje dostupnost finansija, a većina mikro i malih preduzeća najviše se finansira iz sopstvenih sredstava, dakle, imaju još uvek problem da dođu do finansijskih proizvoda, pogotovo u poslednjih godinu dana kada novac nikada nije bio skuplji u zadnjih15 do 20 godina“, rekao je Čadež.

NAPOMENA

Uzorak i upitnik za Istraživanje 1000 preduzeća u Srbiji za 2023. godinu uporedivi su sa prethodnim istraživanjima BEP – Business Enabling Project USAID 2018-2022, godišnjim poslovnim istraživanjem u periodu od 2011. do 2017. godine. Uzorak je definisan koristeći podatke Agenciji za privredne registre Srbije (2022) kako bi reflektovao strukturu MMSP sektora prema privrednim delatnostima, regionu, veličini i pravnoj formi privrednih subjekata, a uključio je mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike (koji predaju završni račun) sa najmanje troje zaposlenih.