Šta eksperti za inostrane odnose u Parlamentu misle da će biti izazovi i prilike u 2014. godini.

EU treba konstuktivno da radi sa svojjim međunarodnim partnerima ©NASA

EU se ne suočava sa mnogim izazovima samo u Evropi. Na globalnom nivou moraće da nađe načine da uspešno sarađuje sa svojim međunarodnim partnerima kao što su SAD, Rusija i Kina. Rezultati tih saradnji uticaće na sve od ekonomije do borbe protiv terorizma. U nastavku teksta može se naći šta eksperti za inostrane odnose u Parlamenteu misle da će biti izazovi i prilike u 2014. godini.

Elmar Brok (ENP Nemačka), šef komiteta za inostrane poslove

Kako dvadeset  prvi vek odmiče, EU se suočava sa raznim kompleksnostima današnjeg multipolarnog sveta. Kako bi ostala verna svojim evropskim vrednostima i svojim zacrtanim ciljevima da oblikuje bolji svet, EU mora da bude svesna pojedinačnih izazova i prilika u strateškim partnerstvima – posebno sa svojim glavnim partnerima SAD, Kinom ili Rusijom. Za 2014. godinu ovo znači da EU mora da nastavi da dokazuje svoju ulogu svetske sile  jednake sa drugima na međunarodnoj sceni, a to zahteva jaku volju država članica da govore jedinstvenim glasom!

 Kristijan Eler (ENP, Nemačka), šef delgacije za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Glavni izazovi i prilike u našim odnosima sa SAD u 2014. godini su obnova poverenja između Evrope i Amerike, jačanje partnerstva kroz dijalog i novi projekat kao što je partnerstvo u transatlanskoj trgovini i ulaganjima, i prisećanje zajedničkih vrednosti, ciljeva i kolektivne odgovornosti.

Knut Flekenštajn (S&D, Nemačka), šef delegacije komiteta za parlamentarnu saradnju EU-Rusija

EU ne može da prihvati da zemlja koja želi da bude njen strateški partner vrši politički i ekonomski pritisak na druge zemlje koje žele da sarađuju sa EU. Međutim, tokom poslednjih meseci, Rusija je na razne načine koristila ekonomske i političke instrumente kako bi izvršila pritisak na neke od istočnih suseda EU kao što je Jermenija, Ukrajina i Moldavija.

Glavni izazov u odnosima EU-Rusija biće nastavak rada na zajedničkim ciljevima i efikasno rešavanje aktuelnih prepreka.

Krešencio Rivelini (ENP, Italija), šef delegacije za odnose sa Kinom

Kina – zajedno sa EU – se nalazi na važoj prekretnici. EU postepeno izlazi iz krize javnog duga i preduzima važne strukturne reforme, dok u Kini model rasta pokazuje sve veća naprezanja i samo kinesko rukovodstvo je istaklo potrebu za daljom reformom. Partnerstvo EU-Kina je od suštinskog značaja za rast i prosperitet obe strane koje bi trebalo da stvore dugoročan pristup kako bi ojačele svoje veze.