EU delegacija je, na molbu Vlade Republike Srbije, spremna da obezbedi oko 400.000 evra pomoći za pripremu privremenog smeštaja za izbeglice u Beogradu. Izabran je i partner iz nevladinog sektora koji će voditi projekat ove pomoći.

Time je hitna finansijska pomoć EU Srbiji za rešavanje izbegličke krize dostigla skoro 2,5 miliona evra. Razgovara se i o daljoj pomoći. EU će nastaviti da podržava reforme sistema dobijanja azila u Srbiji kao i poboljšanje kontrole granica.

Šef Delegacije EU u Republici Srbiji, ambasador Majkl Davenport je izjavio:

EU je zadovoljna što može da obezbedi ovu dodatnu pomoć Srbiji. Vlada Srbije je reagovala  pozitivno i odgovorno na izbegličku krizu. Kao i u slučaju velike pomoći tokom i nakon prošlogodišnjih poplave, EU je vodeći partner Srbije u suočavanju sa novim izazovima. EU od početka podržava napore Srbije, obezbeđujući pomoć izbeglicama preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Crvenog krsta Srbije. Oni rade fantastičan posao. EU je spremna da obezbedi dalju pomoć shodno procenama Vlade. Ovaj izazov je pred čitavom Evropom. Naša obaveza je da pronađemo održivo rešenje u duhu solidarnosti. Srbija u tome ima svoju ulogu.