U Grčku su danas stigla dva kamiona sa 150 električnih grejalica, 100 kreveta, 50 šatora, 150 požarnih alarma, 32 aparata za gašenje požara i 500 ćebadi. Pomoć je obezbedila Švedska, dok je dodatnih 100 poljskih kreveta i 1000 jastuka ponudila Nemačka u okviru najnovijeg paketa materijalne pomoći koja je na raspolaganju posredstvom Mehanizma EU za civilnu zaštitu.

Troškove transporta je sufinansirala Evropska komisija. Austrija, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Litvanija, Španija, Švedska i Norveška su prošle nedelje Grčkoj isporučile na hiljade preko potrebnih stavki. Ova materijalna pomoć obuhvata kontejnere za stanovanje i zimske šatore, krevete, vreće za spavanje i ćebad, grejalice, agregate, rezervoare i pumpe za vodu.

Evropska komisija je snosila veći deo troškova transporta. Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides je pozdravio ovu značajnu pomoć rečima: „Od decembra prošle godine, kada je Grčka aktivirala Mehanizam EU za civilnu zaštitu, 17 zemalja je ponudilo pomoć i pomoglo pri isporuci 87.000 humanitarnih stavki. Zahvaljujem se svim državama koje su do sada uputile pomoć, a naročito vlastima zaduženim za civilnu zaštitu. Neophodno je dostaviti nove ponude za pomoć jer su humanitarne potrebe izbeglica u Grčkoj i dalje velike.”

Mehanizam za civilnu zaštitu mogu aktivirati države članice kao i zemlje izvan EU koje su pod velikim pritiskom krize. Evropska komisija je zadužena za koordinaciju ponuda i sufinansiranje troškova transporta pomoći i eksperata u zemlje sa maksimalnim udelom od 85 odsto. Osim Grčke, od juna 2015. Mehanizam su aktivirale i Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija. Za razliku od novog instrumenta za pomoć u vanrednim situacijama koji je Komisija predložila, Mehanizam EU za civilnu zaštitu se oslanja na dobrovoljne ponude država koje u njemu učestvuju. Novi instrument za pomoć u vanrednim situacijama će omogućiti EU da direktno finansira humanitarne aktivnosti unutar EU.