Nakon nedavnog povećanja doprinosa za podršku Grčkoj kroz Mehanizam EU za civilnu zaštitu, Grčka će dobiti dodatni paket pomoći ove nedelje kako bi pomogla izbeglicama koje borave na njenoj teritoriji. Grčka je Mehanizam aktivirala 3. decembra, a od tada je 13 država članica EU i Norveška dalo ponudu za pomoć u vidu preko 87.000 stavki poput ćebadi, sanitetskog materijala, šatora, kreveta i dušeka.

Holandija je tokom vikenda isporučila 12 minibuseva i 90 agregata, Velika Britanija preko 1.000 šatora, Francuska četiri sanitarna kontejnera, 12 kontejnera za stanovanje i 5.000 kanistera za vodu. Luksemburg je danas ponudio dodatnu pomoć, između ostalog u vidu 30 agregata, 750 dušeka, 300 stolica, 1.000 kanistera, 5.000 jastuka i 500 kreveta na sprat. Očekuje se da ove nedelje dodatnu pomoć ponude i Austrija, Nemačka, Španija, Litvanija, Mađarska, Norveška i Švedska.

Komentarišući značajnu pomoć pomoć koju su ponudile članice Mehanizma, evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides je izjavio: „Najnovije ponude pomoći znak su evropske solidarnosti u trenutku kada Grčkoj i drugim zemljama treba hitna materijalna pomoć. Zahvaljujem se ovim zemljama na podršci i pozivam na dalje dostavljanje ponuda.

Mehanizam za civilnu zaštitu mogu aktivirati države članice ili zemlje izvan EU ukoliko su pritisnute krizom. Evropska komisija potom koordinira ponude zemalja učesnica i sufinansira transport pomoći i eksperata u zemlje koje su aktivirale Mehanizam.

Osim Grčke, Mehanizam su od juna 2015. aktivirale i Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija. Tokom izbegličke krize, posredstvom Mehanizma je obezbeđeno preko 780.000 humanitarnih stavki. Za razliku od novog instrumenta za pomoć u vanrednim situacijama koji je predložila Komisija, Mehanizam EU za civilnu zaštitu se oslanja na dobrovoljne ponude zemalja učesnica. Novi instrument za pomoć u vanrednim situacijama će, s druge strane, omogućiti EU da direktno finansira humanitarne aktivnosti unutar EU.