Prema preliminarnim rezultatima, birači koji su u nedelju izašli na birališta u Srbiji da glasaju o amandmanima na Ustav, podržali su taj predlog.

EU pozdravlja završetak ovog važnog koraka u reformi Ustava u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa, u skladu sa strateškim izborom Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.

Proces reformi za jačanje nezavisnosti pravosuđa ne završava se ovde i trebalo bi da se nastavi. Za efikasnu implementaciju ustavnih amandmana potrebno je izmeniti i dopuniti niz zakona. Njih bi trebalo pripremiti kao prioritet kroz sveobuhvatnu reformu relevantnih zakona, u skladu sa evropskim standardima.

Pozdravljamo nameru Vlade Srbije da nastavi sa uključivanjem Venecijanske komisije u naredne korake. EU će nastaviti da pomno prati ovaj proces i pruža finansijsku i tehničku podršku za sprovođenje reformi pravosuđa.

Istovremeno, EU žali što nije bilo moguće postići sporazum sa Vladom Kosova koji bi omogućio Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) da prikuplja glasačke listiće na Kosovu, u skladu sa dosadašnjom praksom.

Izjava

Foto: Beta